• FEIL FOKUS: Det viktigste spørsmålet er ikke om et barn har ADHD-symptomer, men hvorfor, skriver Ann-kristin Olsen (bildet) og Dag Ø. Nordagern, leder og nestleder i Barnevoldsutvalget. FOTO: Stenersen, Tor

Når diagnoser kamuflerer vold

Mange av ADHD-symptomene kan vi også se hos barn som utsettes for vold, overgrep eller omsorgssvikt.