• I TRÅD MED BYSTYRET: Foreldre og elever skal involveres mer aktivt i den videre prosessen. Samtidig må vi være tydelig på at prosessen nå handler om å flytte spesialskolen fra Tveiterås til Landås i tråd med bystyrets vedtak, skriver skolebyråd Pål Hafstad Thorsen (Ap). FOTO: Alice Bratshaug

Tveiterås skole skal flyttes

Vi er kjent med at foreldrene på Tveiterås skole ikke er fornøyd med involveringen i prosessen til nå. Det tar vi på alvor.