Ofre for menneskehandel får hjelp

Jeg kan garantere at vi fortsette innsatsen mot internasjonal kriminalitet.

Publisert Publisert

BESKYTTELSE: Ofre for menneskehandel med behov for beskyttelse har rett til asyl i Norge, uavhengig av om forholdet er politianmeldt eller ikke, skriver justisminister Per-Willy Amundsen (Frp). Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Debattinnlegg

  • Per-Willy Amundsen
    Justis- og beredskapsminister (Frp)

I søndagens BT kritiserer ROSA Justis- og beredskapsdepartementet for innsatsen mot menneskehandel. Dette er kriminalitet som jeg tar på det største alvor.

Norge følger internasjonale forpliktelser og gir begrenset oppholdstillatelse på seks måneder til antatte ofre for menneskehandel. Vi ønsker å hjelpe antatte ofre ut av en tvangssituasjon mens det vurderes om forholdet skal anmeldes. Terskelen for denne midlertidige oppholdstillatelsen er lav, og mange leverer en anmeldelse i løpet av perioden.

Det sier seg likevel selv at politiet er avhengig av at personen som anmelder bakmenn gir utfyllende, sammenhengende og korrekte opplysninger. Når dette ikke skjer må saken henlegges. Norske myndigheter vurderer beskyttelsestiltak når bakmenn truer pårørende i utlandet. Politiet kan sørge for å bringe pårørende i sikkerhet, men det er ikke alltid mulig å få til dette. I mange deler av verden er internasjonalt politisamarbeid krevende å gjennomføre.

Les også

Ofre for menneskehandel holdes for narr

Regjeringen har i sin handlingsplan mot menneskehandel fra desember 2016 flere tiltak for å hjelpe ofre for menneskehandel. Dagens regelverk har også et bredt rettslig grunnlag for å gi ofre for menneskehandel opphold. ROSA overforenkler derfor når de hevder at «en varig oppholdstillatelse i Norge er knyttet til en aktiv straffeforfølgning.»

Stortinget ba i desember 2015 regjeringen utrede muligheten for å gi mennesker, hvor det er sannsynliggjort at de er ofre for menneskehandel, oppholdstillatelse i Norge. Det er ikke gitt noe pålegg fra Stortinget om at «der det er sannsynliggjort at noen er ofre for menneskehandel, skal de få oppholdstillatelse», slik ROSA hevder.

Ofre for menneskehandel med behov for beskyttelse har rett til asyl i Norge, uavhengig av om forholdet er politianmeldt eller ikke. Ofre som avgir vitneforklaring som fornærmet i en rettssak om menneskehandel skal innvilges oppholdstillatelse. Dette er likevel ikke bare avhengig av at det tas ut tiltale: Selv om vilkårene for oppholdstillatelse ut fra en situasjon som nevnt overfor ikke er oppfylt, kan det innvilges oppholdstillatelse dersom personen har avgitt vitneforklaring for retten eller for politiet i en sak som dreier seg om menneskehandel eller hallikvirksomhet.

Les også

Politiet mener de reddet jente (16) fra å prostituere seg på Lidohjørnet

Dette forutsetter at det er grunn til å tro at personen på grunn av sin forklaring befinner seg i en tilstrekkelig vanskelig situasjon. Dersom personen heller ikke fyller vilkårene for en slik tillatelse, skal tillatelse på bakgrunn av sterke menneskelige hensyn vurderes etter en helhetsvurdering av alle momentene i saken.

Menneskehandel er avskyelig, og ofrene er en spesielt utsatt gruppe. Jeg kan garantere at under min ledelse skal vi fortsette innsatsen mot internasjonal kriminalitet.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg