Slik skaper vi en mindre stressende hverdag

En heldagsskole kan gi et bedre tilbud de timene de fleste barn uansett er på skolen.

AKTIVITETENE INN I SKOLEN: - Vi foreslår å skape en heldagsskole, skriver Audun Lysbakken. SV

Debattinnlegg

Audun Lysbakken
SV-leder

Det er nok ikke bare jeg som kunne nikke gjenkjennende til en fars beskrivelse av en stresset hverdag for barn og foreldre i BT 8. juni. Jan Erik B-J Rossow setter ord på kjente dilemmaer i et travelt familieliv - og spør klokelig om det ikke snart er på tide å tenke nytt om måten vi organiserer hverdagen på.

Det er et svært relevant spørsmål, og jeg mener at utfordringene Rossow peker på kan løses ved å organisere skoledagen annerledes enn i dag.

I boka «Framtidsskolen», beskriver jeg og skoleforsker Tarjei Helland (HiOA) en skole som legger til grunn et mer helhetlig syn på kunnskap og som er bedre tilpasset det livet folk i dag lever.

Vi foreslår å skape en heldagsskole, som skal gi et bedre tilbud de timene de fleste barn uansett er på skolen. Flere lærere for å ha mer tid til hver elev. Mer tid til aktiv læring og kreativitet. Et sunt skolemåltid og fysisk aktivitet hver dag skal gi påfyll underveis. Leksene kan gjøres på skolen med lærer til stede.

Les også

Blir mammarolla ofra i kampen for likestilling?

Det er godt forskningsmessig belegg for å hevde at en slik skoledag vil bidra til mer læring og økt trivsel for alle.

Den nye skoledagen gir også en bedre familiehverdag. Etter den lange skole- og arbeidsdagen følger gjerne en virvelvind av henting og bringing, fritidsaktiviteter, lekser og middag. Både voksne og barn befinner seg i ei tidsklemme hvor det blir for lite tid sammen, og for lite tid til å leke på egne premisser. Med heldagsskolen har barna leksefri når de kommer hjem, og flere fritidsaktiviteter vil legges til SFO og tida umiddelbart etter skoledagens slutt.

Det er for å fornye skolen på denne måten SV vil innføre heldagsskolen, som vil gi en bedre skoledag for elevene, en bedre arbeidsdag for lærerne, en bedre hverdag for familiene.

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg