Bergen har ikke god nok kompetanse til å drive Språkrådet

Det er tvilsomt om regjeringen vil få det språklige mangfoldet, inkludert det store tegnspråkmiljøet, på Østlandet med på flyttelasset til Bergen.

Publisert Publisert

TEGNSPRÅK: Hordaland har ikke god nok kompetanse i blant annet tegnspråk, hevder Hilde Haualand ved NTNU. Foto: KNUDSEN, KNUT ERIK

Debattinnlegg

  • Hilde Haualand
    Hilde Haualand Postdoktor, Institutt for språk og litteratur, Seksjon for tegnspråk og tolking, NTNU

Bergens Tidende oppviser selektiv bruk av fakta når de unnlater å nevne at Språkrådet også har ansvar for norsk tegnspråk og nasjonale minoritetsspråk og «nyere innvandrerspråk». Skal Språkrådet fortsette å ivareta disse språkene, er det helt avgjørende, at det forblir der disse språkene brukes og der den faglige kompetansen på disse språkene er. Det sies at kompetanse kan bygges opp andre steder enn i Oslo, men det er tvilsomt om regjeringen vil få det språklige mangfoldet, inkludert det store tegnspråkmiljøet, på Østlandet med på flyttelasset til Bergen, hvis de ønsker å plassere Språkrådet der.

Les også

Venstre-strid om flytting av Språkrådet

St.meld. 35 (2007–2008) Mål og meining slår fast at med 16.500 tegnspråklige mennesker, er tegnspråk et av de største minoritetsspråkene i Norge. Det språkpolitiske arbeidet for norsk tegnspråk dreier seg om å informere og synliggjøre. I praksis betyr dette at arbeidet retter seg mot å informere det offentlige, og da særlig departement og fagetater.

Språkrådets arbeid er forankret i den tegnspråklige minoritets interesse, og må være der språket og språkbrukerne i all hovedsak er. Det er tegnspråkmiljøer i andre storbyer i Norge, men ingen med utdanning (tilsvarende master) i norsk tegnspråk utenfor Oslo. Det er fagmiljøer for tolking og undervisning på tegnspråk i både Bergen og Oslo, men disse har ikke den kompetansen på å drive språkpolitisk arbeid man kun finner i Oslo. Siden masterutdanningen i tegnspråk ble lagt ned for noen år siden, vil det å bygge opp tilsvarende kompetanse i for eksempel Bergen bli et svært langsiktig prosjekt.

Heller ikke har Hordaland en tolketjeneste med den kompetanse og bredde som er nødvendig for at Språkrådets rådgiver for norsk tegnspråk skal kunne arbeide der. Hvis Språkrådet flyttes, vil statens arbeid for å informere om, synliggjøre og styrke tegnspråk stoppe opp. Det er tvilsomt om dette er i tråd med vedtatt politikk for tegnspråkområdet.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg