• PRIVATISERINGSREFORM: Endring i ventelisteregistrering gjer at berre ein av ti pasientar no blir sett på venteliste for behandling, skriv Kjersti Toppe (Sp). FOTO: Scanpix

Feil om fritt behandlingsval

Fritt sjukehusval har vore lovfesta sidan 1999. Det regjeringa har innført, er privatiseringsreforma fritt behandlingsval.