Kan noen med makt stoppe denne galskapen?

DEBATT: Å lektre fregatten til Haakonsvern for videre inspeksjon er ren og skjær galskap.

Publisert Publisert

KRITISK: Fregatten bør sendes til opphugging med en gang, mener innsenderen. Det havarerte fartøyet befinner seg i skrivende stund på Hanøytangen, og snart skal det sendes videre til Haakonsvern for inspeksjon. Foto: Rune Sævig

Debattinnlegg

  • Magne Rødland
    Tidligere kaptein, distriktssjef i Sjøfartsdirektoratet, havariinspektør i internasjonalt skipsforsikrings-selskap, med lang erfaring som Site manager i internasjonal skipsbygging
  1. Leserne mener

Ingen, absolutt ingen senere leverandører vil akseptere å benytte PC-kort eller andre komponenter som har ligget i sjøvann i flere måneder. Ingen vil akseptere å benytte elektroniske eller mekaniske deler i en eventuell nyinstallasjon.

Dersom marineledelsen likevel insisterer på dette, vil en ikke kunne påberope seg noen form for garanti, med den konsekvens at marinen vil slite med utstyr som ikke fungerer i tiår fremover.

Spørsmålet er da: Er det norske forsvar tjent med en fregatt sammensatt av deler som kanskje fungerer? Slike tanker hører hjemme i 60-70-årene (brukt, men brukbar). Dette holder bare ikke i 2020.

Jeg leser at redningsaksjonen så langt har påført staten utgifter på en halv milliard kroner. Skal vi da akseptere at en nå frakter fregatten til Haakonsvern, for der å konstatere at gjenbruk ikke er mulig, for deretter å frakte den tilbake til Nor-skrap på Hanøy for opphugging til en kostnad på enda en kvart milliard kroner?

Kan ikke politikere og andre med makt pålegge marineledelsen å høre på sivil kunnskap og gjøre sine undersøkelser der hvor den nå ligger, slik at vi kan sette to streker under saken og bli ferdig med den?

BT presiserer: Innsenderen arbeider fortsatt i Sjøfartsdirektoratet, men understreker at dette innlegget står fullt og helt for hans egen regning.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg