Kvinnene i Lar blir undervurdert

Det er ikke urimelig å stille forventninger til personer i Lar.

Publisert: Publisert:

SKADE: Eivind Sirnes har undersøkt hjernene til barn som har vært utsatt for heroin og Lar-medisiner i svangerskapet. Resultatene våre kan tyde på at mors bruk kan skade utviklingen av hjernen til barnet. Foto: Ørjan Deisz (arkiv)

Debattinnlegg

Trond Markestad
Barnelege, professor emeritus, Universitetet i Bergen

Kari Lossius og Vibeke Johannessen ved Bergensklinikken foreslår ingen tiltak for at kvinner bør redusere eller slutte med Lar før de blir gravide (BT 19. februar og 27. februar). Barneombudet peker på risikoen for barnet og at det bør kreves at kvinner aksepterer sikker prevensjon når de starter med Lar-behandling.

Det er vel ingen uenighet om at Lar-behandling innebærer en risiko for barnet, men det er uklart hvor stor risikoen er og om den berettiger å stille krav til kvinnene. Det er vel få som vil nekte kvinner på Lar å bli gravide, men det er ikke urimelig at samfunnet stiller visse forventninger til personer som får en tjeneste, og til fagpersonene som forvalter tjenesten.

Les også

– Bildene kan tyde på at hjernen til Lar-barna er skadet

Les også

– Vi risikerer å skade barna

Jeg har vurdert en doktorgradsavhandling fra miljøet som har stått for de offisielle anbefalingene om Lar-behandling til gravide i Norge. Det var overraskende at hele 80 prosent av kvinnene som ble gravide under Lar-behandling, ikke hadde planlagt graviditeten, og at 60 prosent forsøkte, og oftest lyktes, i å redusere Lar-dosen til tross for den offisielle anbefalingen om å opprettholde og til og med øke dosen gjennom svangerskapet.

Dette forteller meg at kvinnene var uforberedte og engstelige for hva Lar-dosen påførte barnet.

Doktorgradsavhandlingen og synspunktene til Lossius og Johannessen bærer preg av at kvinnene er så avhengige av behandlingen at enhver diskusjon om å slutte eller redusere dosen til et minimum før et planlagt svangerskap er uaktuell.

Jeg tror dette er å undervurdere kvinnene, noe flere kvinner har gitt uttrykk for og noe jeg selv opplevde som deltaker i en gruppe av fagfolk fra Bergen kommune, Kvinneklinikken og Barneklinikken som i mange år fulgte rusmisbrukere tett gjennom svangerskapet.

Dette var før Lar-behandling var tilgjengelig.

Nesten alle kvinnene klarte å holde seg rusfrie gjennom svangerskapet selv om de i stor grad fikk tilbakefall og mistet omsorgen for barna sine senere.

Jeg synes at vi bør kunne forvente at kvinner i fertil alder som får tilbud om Lar-behandling forplikter seg til å bruke sikker prevensjon i en viss tid, slik at hun kan planlegge svangerskapet og tenke gjennom i hvor stor grad hun kan være i stand til redusere dosen og kanskje slutte med Lar før hun blir gravid.

Alle ønsker det beste for barna sine. Med god veiledning tror jeg at kvinnene vil akseptere et slikt råd.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg