I 2023 får alle familierom på KK

Publisert:

NYBYGG: Om fire år vil vi ha et nytt bygg som er tilrettelagt for familiebasert omsorg, slik som Ingrid Graue Handeland og andre nybakte familier ønsker seg. Men ikke minst også vi som jobber her, skriver Susanne Albrechtsen. ILLUSTRASJON: KHR ARKITEKTER

Debattinnlegg

Susanne Albrechtsen
Direktør, Kvinneklinikken

Trebarnsmor Ingrid Graue Handeland beskriver i et innlegg i BT en virkelighet vi dessverre kan kjenne oss igjen i, at pappa ikke fikk være til stede som en ressurs for den nybakte moren og deres barn, samt at hun måtte dele rom med flere andre nybakte mødre og barn. Det er trist å lese hvordan hun hadde det her, bare timer etter at de to små jentene kom til verden. Jeg beklager at hun ikke fikk den starten på barseltiden som både hun og vi ønsker.

Kritikken hun kommer med peker på svært viktige grunner til at vi nå bygger Norges mest moderne kvinneklinikk. I dag holder vi til i et bygg fra 1926, som ble bygget da det var en fjern tanke at partner kunne være til stede under fødsel og i barseltiden.

Les også

Les innlegget som innsenderen svarer på: «Jeg ville heller født tvillinger på nytt»

I det nye bygget er det lagt til rette for at kvinnen kan ha med seg sin støttespiller, både under fødselen og i barseltiden. Vi bygger et moderne sykehus hvor de fysiske fasilitetene vil sørge for at pappaen kan være til stede, slik som Ingrid Graue Handeland etterspør. De nybakte familiene som har behov for lengre barselopphold, vil få tilbud om familierom hvor de kan være sammen i barseltiden.

Aller helst skulle vi hatt fasilitetene klare for lenge siden, men det tar tid å bygge store sykehus. Det har gått fem år siden det ble bestemt at Fødeseksjonen skulle flytte inn i nytt bygg. Ett av de viktigste argumentene for at vi skulle få bygge nytt, var å få på plass nye, moderne rammer rundt barselomsorgen. Vi har siden da jobbet med alternative måter å organisere barselomsorgen på.

Les også

Brosjyrer kan ikke erstatte bemanning

«Jordmor hjem» er ett eksempel på et godt tilbud. Det samme er samarbeidet med omegnskommunene våre om lokale jordmortjenester. Tilbakemeldingene fra familiene som har brukt disse tilbudene er svært positive. I tillegg er slike tilbud med på å frigjøre plass i sykehuset til familier som har behov for et noe lengre barselopphold.

Dessverre kapret vi nylig jumboplassen i en nasjonal undersøkelse om barselomsorg. Det er ikke noe vi er stolte av. Vi må fortsatt leve noen år til med flersengsrom, hvor det er begrenset mulighet for partner å være tilstede, og hvor muligheten for ro og hvile vil variere. Dette vil endre seg når vi flytter. I mellomtiden vil vi vi fortsette arbeidet med å forbedre barseltilbudet vårt frem mot innflytting i nytt bygg i 2023.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg