Blir det nå 50 års ventetid for kulturhus?

Hadde Fyllingsdalen vært by, ville den vært større enn Hamar og Lillehammer. Kan vi tenke oss slike byer uten et kulturhus?

Publisert Publisert

KULTURHUS: Det er vårt håp at de folkevalgte i Bergen nå gjennomfører sine gamle løfter og sørger for at det nye kulturhuset i Fyllingsdalen står klart lenge før 2025, skriver Per Kragseth. Illustrasjonen fra Cubus viser inngangspartiet til det planlagte kulturhuset. Foto: CUBUS

Debattinnlegg

  • Per Kragseth
    Styreleder Fyllingsdalen Kulturråd

Onsdag 25. april vedtok bystyret byrådets anbefaling om at alternativ T1 Kollektivterminalen er foretrukket lokalisering for et kulturhus for Fyllingsdalen, og at det arbeides videre med dette i områdereguleringen for Fyllingsdalen.

Videre ba bystyret byrådet om å igangsette arbeidet med et rom- og funksjonsprogram for kulturhuset i Fyllingsdalen på T1 Kollektivterminalen. Kulturrådet har allerede laget et forslag til et rom- og funksjonsprogram som vil bli lagt til grunn i det videre arbeidet. Programmet har et bruttoareal på ca. 4000 m². Det inneholder plass for Fyllingsdalen Teater, biblioteket, Kulturskolen, kulturkontoret, en egen ungdomsavdeling og møterom – som alle skal inn i det nye kulturhuset. Det er opprettet et Brukerutvalg for den videre planleggingen.

Per Kragseth Foto: privat

Dette er et svært gledelig vedtak. Det har vært arbeidet med planer for kulturhus i Fyllingsdalen i over 40 år. I november 2009 ble Fyllingsdalen Kulturråd stiftet for å få fart i planene. Kulturrådet har i dag 43 lag og organisasjoner som medlemmer og 250 personlige medlemmer.

Våren 2010 overleverte kulturrådet byrådet en omfattende rapport som fastslo meget tydelig at kulturhuset burde plasseres ved bydelssenteret Oasen og den nye kollektivterminalen med bybanestopp. Det ble vist til at det vil være en ideell plassering for et kulturhus, som både skal skape mest mulig kulturaktivitet og samtidig være en viktig miljøfaktor. Så vi er tilbake til start – rett utenfor bydelssenteret «der folk ferdes»

Men, her er en alvorlig utfordring. I innstillingen til bystyret heter det:

«Vedrørende tomt 1 er denne i dag i bruk som kollektivterminal, og flytting av denne er planlagt etter at Bybanen til Fyllingsdalen er ferdigstilt. Byrådet vil gå i dialog med Hordaland fylkeskommunen om viktigheten av å realisere kulturhuset så raskt som mulig, slik at arbeidet kan forseres dersom det lar seg kombinere med utbyggingen av Bybanen til Oasen.»

Les også

Tenk om idretten hadde fått samme støtte som kulturen

Dersom man ikke finner en løsning på denne utfordringen, vil det kunne medføre at kulturhuset først står ferdig i 2025. Dette vil medføre at innbyggerne i Fyllingsdalens ventetid på kulturhus blir på hele 50 år. Det er derfor svært viktig at utbyggerne av Bybanen finner en løsning på dette, slik at den foreslåtte tomten kan bebygges med kulturhuset så snart som mulig.

De politiske partiene har i sine programmer alle lovet kulturhus i Fyllingsdalen. Byrådet slo i sin politiske plattform av oktober 2015 fast at innbyggerne i Fyllingsdalen skal få kulturhus i sin bydel.

Kommunens planer om fortetting med 5000 nye boliger sentralt i Fyllingsdalen vil føre til flere barn og unge i bydelen. Dette vil føre til økt behov for arealer til kultur – og fritidsaktiviteter. Et nytt kulturhus vil hindre en uheldig utvikling, som er erfart ved tidligere store utbygginger i Fyllingsdalen, Loddefjord og Åsane.

Fyllingsdalen har 30.000 innbyggere. Hadde Fyllingsdalen vært by ville den vært større enn Hamar og Lillehammer. Kan vi tenke oss slike byer uten et kulturhus? Alle typer kulturaktiviteter i Fyllingsdalen lider av mangel på en felles kulturarena.

Det er vårt håp at de folkevalgte i Bergen nå gjennomfører sine gamle løfter og sørger for at det nye Kultur- og Idrettssenteret i Fyllingsdalen står klart lenge før 2025.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg