• BEST: Sykkel er det mest samfunnsøkonomiske lønsame tiltaket vi kan gjere. Det trumfar alle andre investeringar på veg, sjø eller bane, skriv innsendaren. FOTO: EIRIK BREKKE

Sykkel for dei få

Vi kan ikkje berre vidareføre sykkelbyavtalen utan å diskutere kvifor vi ikkje når måla våre.