Grav-krøll i Sandviken

Skjerp dere!

KLAGER: Innsenderen er sterkt misfornøyd med vedlikeholdet av området rundt Biskopshavn kirke.

Leif Gullstein (arkiv)
  • Kari Iden Andersen
    Bergen

Å gå til urnelunden i Biskopshavn er ikke noe kjekt. En må gå langt for å få tak i vann, eller ha det med. Der er det kun én vannpost som har vann. De som slår gresset rundt gravene, kutter like gjerne vekk små stenfugler på graver, og slår vekk de vannkrusene vi har blomster i, om det er tomt.

De som jobber der, fikk iallfall ikke utlevert øyne for å se seg for når de holder på. Dette er faktisk veldig kjedelig for oss som har graver der. Tommel ned, og skjerp dere!

Svar fra Kenneth Jansen i Akasia, som har ansvaret for vedlikeholdet:

Våre folk som utfører dette arbeidet er samvittighetsfulle og behandler minnesmerkene med respekt. Det er trangt mellom minnesmerkene, og vi er ofte henvist til å bruke lett utstyr som kantklipper eller hendene. Vi kjenner oss således ikke igjen i påstanden om at vi «kutter vekk små stenfugler på graver».

Vårt arbeid blir på en del steder vanskeliggjort av at det plasseres vaser, lykter, spader, etc. utenfor bedet fremfor gravminnet, og bak gravminnet. Dette til tross for at i oppslag fra Gravplassmyndigheten står skrevet at dette ikke er tillatt pga. sikkerheten og utstyret som brukes ved slåtten. I slike tilfeller vil det oppleves at det flyttes på tomme vaser.

En sjelden gang vil det kunne oppstå skader på et gravminne. I de tilfeller tas det alltid bilder, og skaden blir registrert. Dersom det oppleves avvik fra dette, ber vi om at det tas kontakt. Vi bestreber oss på å bidra til at besøk på graven skal være en god opplevelse.

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg