Hordfast blir et bompenge-mareritt

DEBATT: Utviklingen av Hordfast kan koste bilistene en million kroner i bompenger hver dag i 40 år.

Publisert Publisert

DYRT: Bompengene på broen mellom Stord og Os blir altfor høye til at pendlere kan bruke den, mener innsenderen. Illustrasjon: Statens vegvesen

Debattinnlegg

  • Elisabeth Jebsen Marek
    Rådal
  1. Leserne mener

En sterk drivkraft for å bygge Hordfast er å omgjøre Hordaland og Rogaland til en arbeidsmarkedsregion. Folk skal på daglig basis kunne pendle for eksempel mellom Bergen og Stord.

Det skal bli kort reisetid mellom Bergen og Stavanger, og en reise på veien skal kunne konkurrere med fly både når det gjelder tid og kostnader. I tillegg har det vært argumentert for at Hordfast vil gi økt transport av varer som vil gjøre at Vestlandet vil blomstre.

I takt med fokus på klima og at de gigantiske kostnadenes realiteter går opp for folk flest, ser det ut til at motstanden mot broen øker. Til og med Vegdirektoratet vil nå utrede å bruke hyppige, utslippsfrie ferger istedenfor bro over Bjørnefjorden. Hvorfor et tungt fagdirektorat velger å bruke tid på å vurdere alternativer til fergefri vei vet de nok best selv, men jeg ser umiddelbart argumenter som gjør at bro neppe er løsningen, verken for folk eller samfunn.

Hordfast er kostnadsberegnet til 35 milliarder. Det skal dekkes gjennom et spleiselag mellom skattebetalere over hele landet og bilistene som bruker veien. 14 milliarder skal dekkes inn lokalt av bompenger. Statens vegvesen og lobbyorganisasjonen «Hordfast» åpner nå for å utvide bompengeperioden til 40 år med bompenger. Det betyr at det årlig skal dekkes inn 350 millioner kroner. Det er nesten en million pr. dag – i 40 år!

I dag er trafikkgrunnlaget 2900 biler pr. døgn. Hvis tallet skal øke vesentlig må det være fordi folk vil pendle når broen kommer.

Avhengig av trafikkgrunnlag og bompengeperiode vil pendlere måtte betale 132.000,-, eller ned til i beste fall 32.000,- pr. år i bompenger bare for å bruke Hordfast. Da regner jeg 200 arbeidsdager per år for pendlere.

Les også

Kjellbjørg Lunde (SV): - Hordfast er ei luftspegling

Bruk av elbiler med lavere takster er ikke tatt med i regnestykket og vil svekke bompengeinntjeningen. Pendler du mellom Åsane/Bergen sentrum og Stord vil bompenger mellom Rådal/Svegatjørn og Bergen sentrum komme i tillegg. Da skal du enten allerede være ganske rik eller få en solid lønnsøkning for å velge denne pendlerruten.

Miljøargumentet om at Hordfast vil erstatte forurensende flyreiser fremstår mer som et lite realistisk markedsføringstriks enn en realitet.

Hvis vi legger sammen alle driftsutgifter til bil og bompenger som må betales på en reise mellom Bergen og Stavanger, er jeg ikke sikker på at de kan konkurrere med flyprisene. Norwegian oppgir i dag en billettpris til 429 kroner mellom Bergen og Stavanger.

Les også

BT på leiarplass: Hordfast er ei langsiktig investering

Lastebileierne, som representerer næringslivet på veiene, kjører allerede en omvei fordi det blir for dyrt å kjøre over Hardangerbrua. Tror vi virkelig at de vil bidra til å øke trafikkgrunnlaget på broen over Bjørnefjorden? Det de ønsker er å få hviletid på fergen, og de sier klart at de ikke ønsker broen.

Nylig så vi også at laksen fra fjordene nå skal transporteres på klimavennlige båter på sjø direkte fra merdene til foredlingsbedrifter på kontinentet. Alt dette bidrar til å trekke både trafikkgrunnlaget og samfunnsnytten ned.

Norge har verdens nest lengste kystlinje, og verdens kanskje vakreste fjorder. Sjøveien, som er 130.000 kilometer, ligger der ferdig bygget, vedlikeholdsfri og klar til å bli tatt i bruk. Med ny, miljøvennlig teknologi er dette fremtiden.

Sjøveien har gjort Bergen til den internasjonale handelsbyen den er. Den har gjort Norge til en maritim stormakt. Den har gjort Bergen konkurransedyktig og knyttet byen til verden i århundrer. Hvorfor ikke fortsette å utvikle det?

1,2 milliarder er allerede brukt til planlegging av Hordfast. Nå er det på tide å stoppe. Planleggingspenger skal vel også dekkes inn av skattebetalerne.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg