Vi har ekskludert Vest-Sahara

Publisert: Publisert:

KONTROVERSIELT: Spar Shipping har i en årrekke fått kritikk for handel med okkupert Vest-Sahara. Denne handelen er avsluttet eller i ferd med å bli avsluttet, ifølge innlegget. Bildet viser «Spar Corona», et av rederiets 24 skip. Foto: Arkiv

Debattinnlegg

Jarle Ellefsen
Adm. dir. i Spar Shipping AS

Spar Shipping AS har avstått fra å kommentere på Vest-Sahara. Vår vinkling var at å tale er sølv, men å tie er gull, og preferansen var å forbli taus. Nå som dette verserer i sosiale media og søsterselskap dras inn, så kan vi klargjøre følgende:

Vår forretningsmodell er å leie ut skip til tredjepart for verdensomspennende handel. Realiteten er at i nye certepartikontrakter inngått etter våren 2017, så har vi ekskludert Vest-Sahara som handelsområde. Det er således i dag ikke grunnlag for kritikk mot Spar Shipping AS og søsterselskapet Spar Kjøp AS.

BT presiserer: Spar-konsernet fikk allerede før jul tilbud om å imøtegå kritikken i innlegget «Ikke Spar på etikken», eller oppklare misforståelser, men ledelsen ønsket ikke å benytte seg av anledningen. Selskapet svarte heller ikke da Støttekomiteen for Vest-Sahara (SKVS) spurte om praksisen rundt handel i Vest-Sahara, der Spar Shipping har vært involvert i mange år. «Spar Shipping svarer ikke på spørsmål om menneskerettighetspolicy. SKVS sendte to henvendelser til Spar i 2018 i forbindelse med denne rapporten, men fikk ikke svar», heter det i komiteens siste rapport. Det er uklart om Spar Shipping fortsatt er involvert i handel i det okkuperte området, som følge av eldre kontrakter om utleie av skip.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg