• KONTROVERSIELT: Spar Shipping har i en årrekke fått kritikk for handel med okkupert Vest-Sahara. Denne handelen er avsluttet eller i ferd med å bli avsluttet, ifølge innlegget. Bildet viser «Spar Corona», et av rederiets 24 skip. FOTO: Arkiv

Vi har ekskludert Vest-Sahara