Østlandet stikker av med filmkronene

Regjeringen har forsterket skjevfordelingen mellom Norsk filminstitutt og de regionale filmsentrene.

Publisert Publisert

PENGER I VEST: Storfilmen «Snømannen» ble premierevist på Fløyen i 2017. Pengene kom blant annet fra Vestnorsk Filmsenter. Foto: Ørjan Deisz

Debattinnlegg

  • Stine Tveten
    Daglig leder, Vestnorsk filmsenter

I årets statsbudsjett er det lagt inn en økning til film på 50 millioner kroner. Videre presiseres det at dette er et budsjett med tydelig regional satsing.

Vestnorsk filmsenter kan ikke se at dette er riktig, og vil påpeke et par ting.

Skjevfordeling mellom Norsk filminstitutt (NFI) og regionale filmsentre forsterkes i dette budsjettet.

Det er ingen betydelig regional satsing når 1,4 millioner kroner skal fordeles på syv filmsentre, mens NFI alene mottar 30 millioner.

Når vi vet at over 80 prosent av midlene fra NFI fremdeles går til bransjen i Oslo og Akershus, er dette det motsatte av «en betydelig regional satsing».

Les også

Selskapet bak «Fjorden Cowboys» har økonomiske problemer

Vestnorsk filmsenter representerer Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal fylkeskommuner. I 2020 blir de to første det nye fylket Vestland. Jeg spør: Er det lov å drømme om en betydelig satsing på filmfeltet i regionen?

Vår region består i dag av et filmsenter, en filmkommisjon og et filmfond, som til sammen er bærebjelken i vestnorsk filmsatsing.

Vi skal utvikle og gjøre filmbransjen på Vestlandet mer bærekraftig. Vi skal bidra til større mangfold, bedre kvalitet og skape maktspredning i en svært sentralisert bransje.

Vestnorsk filmsenter har i over 20 år vært en stabil samarbeidspartner for profesjonell bransje på Vestlandet, og hovedoppgaven er å utvikle filmprosjekter gjennom støtte til utvikling og produksjon.

Beregninger viser at en tilskuddskrone fra et regionalt filmsenter utløser ytterligere tilskudd på inntil fem kroner. Men enda viktigere, mange filmer ville aldri sett dagens lys uten den avgjørende første støtten som svært ofte filmsenteret representerer.

Derfor spør vi: Gjennom dagens støttesystem har fremdeles NFI svært mye definisjonsmakt. Skal NFIs skjønnsmessige vurderinger telle mer enn de regionale?

Vet de best hvilke historier som skal fortelles, og hvilke filmer som bør utvikles?

Les også

Nedgangen fortsetter på Bergen kino

Regionale filmsentre kjemper om de samme midlene år etter år. Ett år tar ett senter en større bit av kakestykket, neste år ett annet. Taket er for lengst nådd, her trengs friske midler.

Når så mye som 80 prosent av NFIs midler går til det sentrale østlandsområdet, blir det nesten umulig å bygge en bærekraftig bransje andre steder i landet.

Den regionale satsingen er blitt utydelig etter at Oslo ble en del av Viken filmsenter.

Deres press på støttesystemet og krav om økte midler gjør det nesten umulig å opprettholde målene satt i filmmeldingen om bærekraftige filmregioner og historier fra hele landet. Nye mål for regional satsing må formuleres.

De regionale filmsentrene bidrar med historier fra hele landet. Men bransjebyggingen stopper opp, og vi klarer ikke å stoppe sentraliseringen, fordi NFI beholder det meste av definisjonsmakten og midlene.

Ansvaret for å kontrollere og koordinere de ulike fimregionene ble flyttet fra departementet til NFI i 2015. Dette har vist seg svært uheldig og lite tilfredsstillende. Filmsentre og fond er blitt mindre synlig i det offentlige og vår virkelighet kan lett bli farget av en villet virkelighet fra NFI.

Er vi bondefanget av den statlige strategien? Har Vestnorsk filmsenter som autonom virksomhet mistet sin egenverdi? Vår mulighet til å bygge ut egen virksomhet forsvinner.

Vestnorsk filmsenter har siden starten hatt klare mål om å bli et utfordrermiljø til hovedstaden, og bygge opp et sterkt og bærekraftig nummer to-miljø i Norge.

Bergen kommunes filmmelding 2012 – 2020 har klare ambisjoner og anbefalinger i forhold til hvordan Bergen og Vestlandet skal være en motvekt til dominansen fra det sentrale østlandsområdet. Dette arbeidet må fortsette, men da må midlene til regionen styrkes.

Les også

Timothée Chalamet imponerer som rusavhengig

Vestnorsk filmsenter har noen forslag. I dag har NFI ansvar for kurs og kompetanse, kortfilm, dokumentar og utvikling. Departementet bør vurdere å overføre disse oppgavene til regionene, De har et samlet budsjettvolum på over 100 millioner kroner.

Filmsatsingen i vår region bør styrkes med 20 millioner kroner gjennom en gradvis opptrapping. Dette vil sette Vestland på et middels skandinavisk nivå, som f. eks Film i Väst og Film i Skåne i Sverige, og FilmFyn i Danmark.

For å oppnå dette, kan ikke regionale filmsentre og filmfond, i regionsreformens navn, splittes på et nasjonalt og et regionalt nivå.

Det regionale virkemiddelapparatet må forbli samlet, her må eierne sende et tydelig signal til regjering og departement.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg