Derfor ønsker vi et eget ombud for barn og unge

Det er et nødvendig lavterskeltilbud.

Publisert Publisert

MOBBING: I løpet av et femårig studium får vi som er lektorstudenter tilbud om et par seminarer om mobbing, skriver Sara Berge Økland. Foto: Illfoto: Scanpix

Debattinnlegg

  • Sara Berge Økland
    Lektorstudent og bystyrepolitiker for Høyre
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Denne uken fremmer Høyre et forslag om at elever og barnehagebarn i Bergen skal få et eget mobbeombud. Ombudet skal beskytte barn som rammes av mobbing, og skal også spre kunnskap om forebygging, håndtering og evaluering av mobbesaker.

Mobbing er et neglisjert tema i lektorutdannelsen. I løpet av et femårig studie får vi som er lektorstudenter tilbud om et par seminarer om mobbing. At vi som kommende lektorer ikke har tilstrekkelig med kunnskap om hvordan vi skal håndtere mobbesaker er en viktig erkjennelse i arbeidet med å nå nullvisjonen om mobbing. Vi vet nemlig at visjonen ikke oppnås hvis vi synser om hvordan vi bør gjøre det.

Les også

Aldri undervurder den snille stemmen

Ingen aksepterer at leger utfører operasjoner med hjemmesnekrede metoder. Skoler skal også benytte forskningsbaserte metoder med dokumentert effekt for å bedre det psykososiale miljøet blant elevene. Et mobbeombud er en spesialist som fremmer slike metoder i forebyggende arbeid, rådgivning
eller når vi som lærere har sviktet barna.

I forlengelsen av et vellykket pilotprosjekt har barn i Hordaland fått et eget mobbeombud. Ombudet var tilknyttet videregående opplæring, men har fra i høst også ansvar for barn i grunnskoler og barnehager. Det utgjør 116.000 barn og ungdommer. Dette er en tjeneste bergensere i krevende situasjoner benytter seg av.

Økt saksmengde hos mobbeombudet er positiv fordi det indikerer at barna våre tror på at livet deres kan bli bedre og at mobbing kan opphøre som følge av at voksne hjelper dem. Tilbudet blir også stadig bedre kjent. Saksmengde vil derimot gå på bekostning av den innsatsen mobbeombudet har for spredning av kunnskap til lærere, elever og foreldre.

Når ombudet blir sittende på kontoret for å behandle enkeltsaker, blir personen mindre tilgjengelig for andre mennesker som trenger råd og veiledning. Derfor ønsker vi et eget ombud for barn og unge i Bergen kommune som kan samarbeide med ombudet i Hordaland fylkeskommune. Da opprettholder vi et nødvendig lavterskeltilbud.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg