Byråden må på banen på Skjold

Byutviklingsbyråd Tryti (Ap) må regulere fortettingen, og ikke bare snakke om en helhetlig plan som kommer altfor sent.

Publisert Publisert

MER BILTRAFIKK: På en tomt hvor det har bodd en husholdning med kanskje to biler, blir det nå elleve husholdninger med kanskje to biler per husholdning. Det er en økning fra to til potensielt 22 biler, skriver innsenderen. Foto: Eirik Brekke

Debattinnlegg

  • Astri Drange Hole
    Samfunnsøkonom og dr.oecon
  1. Leserne mener

Byens politikere tillater fortetting i tradisjonelle villastrøk langs Bybanen, og nå er fortettingen i gang på Skjold. Byråd for byutvikling, Anna Elisa Tryti (Ap), har sagt i samtale med beboere og journalister at kommunen selvfølgelig vil foreta en helhetsvurdering av fortettingsprosessen.

Men fortettingsprosessen er allerede i gang. Utbyggere har – godt hjulpet av eiendomsmeglere – kjøpt opp flere tomter i området, og kommunen har allerede gitt noen av utbyggerne løyve til å bygge blokker.

Byråd Tryti er allerede på etterskudd med en eventuell helhetsvurdering av prosessen.

Tomter i Sætervegen, Hjortevegen og i Dyrhaugen er kjøpt opp av utbyggere som har fått kommunens velsignelse til å bygge blokker med flere leiligheter. Det betyr at på en tomt hvor det har bodd en husholdning med kanskje to biler, blir det nå elleve husholdninger med kanskje to biler per husholdning. Det er en økning fra to til potensielt 22 biler.

Dette eksempelet gjelder bare Hjortevegen 1, som kommunen har gitt løyve til å fortette. Det siste oppkjøpet gjelder Hjortevegen 15, 16 og 19.

Les også

Slik vil utbyggerne endre nabolaget på Skjold

Les også

Utbygger slengte 30 millioner i bordet for tre eneboliger på Skjold

Infrastrukturen i området er ikke dimensjonert for en slik økning. Vis politisk handlekraft, byråd Tryti: Ikke la utbyggerne få forringe bomiljøet i området ytterligere. Ta grep slik at disse eiendommene ikke blir offer for fortetting i form av blokkbebyggelse.

Kapasiteten på Bybanen i rushet er fullt utnyttet, og det er ikke mulig å hekte på flere vogner. Perrongene er nemlig for korte.

Beregninger viser at Bybanen koster mer enn den smaker, ikke bare på kort sikt, men også på lengre sikt. Antall mennesker som bruker offentlig kommunikasjon har økt over de senere årene i Bergen, men i Fana økte kollektivandelen med bare om lag ett prosentpoeng mer enn i bydelene som ikke var påvirket av Bybanen. Det er marginalt.

VISNINGSBOD: Det er flere byggeprosjekter på gang i nabolaget. Noen steinkast nærmere Bybanen har selskapet Bonava satt opp en visningsbod for ett av sine byggeprosjekter. Foto: Eirik Brekke

Politikerne våre skal legge til rette for alle sine velgere, ikke bare for utbyggerne. Utbyggere som i noen tilfeller ikke bor i kommunen, og således ikke er kommunens velgere.

For over ti år siden ble det bygget om lag 600 nye boenheter på Apeltun. Dette var både eneboliger, rekkehus og blokker. Den gangen tillot Bergen kommune at utbygger fikk fravike rekkefølgekravet som krever at infrastrukturen skal være på plass før boliger kan bygges.

Området sliter fortsatt med den trafikkøkningen denne utbyggingen medførte. Likevel tillater Bergen kommune at det nå bygges om lag 125 nye enheter på Nøttveit, også denne gangen uten at rekkefølgekravet følges opp. Veiene ut av området er ikke dimensjonert for denne utbyggingen.

Les også

Kommuneplanen er en trosbekjennelse for fortetting

Det er så langt bare utbyggerne som ivaretas av kommunen. Det er viktig at du erkjenner at dette er beslutninger som du har ansvar for, Tryti, og som du kan gjøre noe med. Det er ikke nok at du viser til en helhetsplan som er under utarbeiding. Du må vise i handling at du tar interessen til beboerne i området på alvor.

Utbyggerne presser opp prisene på vanlige folks eiendommer, slik at det blir umulig for arvinger å kjøpe ut sine søsken og bosette seg i sitt barndomshjem. Fortettingen fører til at bomiljøet blir så forringet at eneste løsning er å selge til utbygger. Da er det din rolle som politiker å regulere denne prosessen, Tryti.

Det er ingenting som tyder på at beboerne i området er blitt hørt hva gjelder fortettingsprosessen, for den er jo allerede godt i gang. Det er din oppgave, byråd Tryti, å regulere fortettingen slik at et etablert bomiljø med røtter tilbake til midt på 1950-tallet ikke blir ytterligere forringet. Dette handler altså også om din troverdighet som byråd for byutvikling.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg