• IKKJE NAUDSYNT: Treng du eigentleg balsam? Nei, meiner innsendaren. FOTO: Dan Petter Neegaard, NTB Scanpix

Heilt fanatisk

Gjer kloke valkampanjen innan helsevesenet har stor overføringsverdi.