Laks er ikke laks

En friskmelding av vassdragene i Hardanger er urimelig.

Publisert: Publisert:

STYRKE BESTANDER: Fisketrapper og gytegrusutlegging er viktig for å styrke bestander. Men da må man først ha en bestand som kan gyte i de nye områdene, skriver Reidar Staalesen (Ap). Foto: Tore Wiers

Debattinnlegg

Reidar Staalesen
Leder i Bergenhus Arbeiderparti

Først av alt vil jeg gratulere deg Ørjan Solheim med godt gjennomført lobbyisme. Du har tydelig fått frem budskapet ditt om uviktighet av Genbank i Hardanger. Høyre, Frp, Venstre og Krf stemte i går ned forslaget om videreføring av genbanken i Hardanger.

Så til refleksjonene dine. Som «villaksvenn» synes jeg det er trist at du ser på laks som laks, og ikke som de genuine stammene de er. Jeg vil da henvise til Norsk institutt for naturforskning (NINA) sitt prosjektnotat fra 19. juni 2017, som bestrider dine påstander her. Stammene i Hardanger er beslektet, men genetiske forskjellige, og utgjør distinkte bestander for hver elv på linje med det vi finner i andre fjorder.

Les også

Fremtidens havbruk

Kvalitetsnorm for ville bestander av ville laks, sier tydelig: «Målet er at minimum god kvalitet for den enkelte villaksbestand opprettholdes eller nås snarest mulig». Altså noe man ikke når i store deler av Hardangerfjorden.

Rapporten om genetisk integritet fra 2015 gir et tydelig bilde på dette. Elvene i Hardanger er i stor grad innblandet med gener fra rømt oppdrettsfisk.

Til Uni Research sin rapport, så ser jeg at man kan lese denne forskjellig. Men bildet rapporten gir er tydelig. Lite villfisk, en del rømt oppdrettsfisk og uavklart genetisk integritet. Så en friskmelding av vassdragene i Hardanger finner jeg urimelig.

Vi kan velge å være uenig på forskning, viktighet av genbank og genetisk forskjell på laksebestandene. Men vi er enig i at fisketrapper og gytegrusutlegging er viktig for å styrke bestander. Men da må man først ha en bestand som kan gyte i de nye områdene. Nettopp det vil en genbank sikre.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg