Kvalitet krever tid

Kjære foreldre: Vi trenger deres hjelp til å fortelle politikere at kvalitet i barnehagen krever tid.

Publisert Publisert

NYE KRAV: Nå vil arbeidsgiver, ved Kommunenes Sentralforbund (KS), at all forberedelse skal foregå i barnehagen, én time fire dager i uken. Det er ikke nok tid, skriver innsenderen. ILLUSTRASJONSFOTO: KRISTINE LINDEBØ

Debattinnlegg

  • Frøydis Lekve
    Representant for barnehagelærerne i Os og Lysekloster kommunale barnehager (Utdanningsforbundet)
iconDenne artikkelen er over fire år gammel

Kjære foreldre, besteforeldre og foresatte. Barnet ditt er unikt og enestående, og vi som arbeider i barnehagen vil så gjerne gi det de beste oppvekstbetingelser.

Barnet ditt fortjener å gå i en barnehage med god kvalitet. Barnet ditt fortjener en barnehagelærer som viser omsorg, men samtidig utfordrer barnets grenser. Barnet ditt fortjener en barnehage som legger til rette for at han eller hun kan utfolde seg i lek og aktivitet i et sosialt samspill med andre barn.

Barnet ditt fortjener å gå i en barnehage der kreativiteten blomstrer og nysgjerrigheten blir vakt. Barnehagen er en del av utdanningsløpet, og en god barnehage er viktig slik at barnet ditt får en god og trygg start på livet.

Debatt:

Les også

En trygg hverdagsmagi

Vi som arbeider som barnehagelærere vil så gjerne gi barnet ditt denne barnehagen. Derfor har vi tatt en høyskoleutdanning som skal gi oss den beste forutsetningen for å ta hånd om nettopp ditt barn på en best mulig måte.

Derfor bruker vi mye tid på å forberede dagen i barnehagen, slik at barnet ditt hver dag blir møtt med aktiviteter som utfordrer kreativitet, lærelyst og sosial kompetanse. Derfor har vi møter med personalet for at vi sammen skal kunne tilrettelegge for den gode barnehagedagen for ditt barn. Men for at vi som barnehagelærere skal klare å gi ditt barn den gode barnehagedagen trenger vi tid og tillit!

Debatt: Lær av industrien:

Les også

Insentiv mot fravær

Vi trenger tid til å forberede aktiviteter med høy kvalitet, tid til å reflektere over om det vi gjør i dag kan gjøres bedre, tid til å planlegge dager der barnet ditt blir hørt, sett og har medbestemmelse. Vi trenger også tid til å forberede foreldresamtaler, samarbeidsmøter, skrive individuelle opplæringsplaner og pedagogiske rapporter.

Vi har et samfunnsmandat, der vi er forpliktet til å arbeide etter de verdier som er nedfelt i lov og planverk gjennom demokratiske vedtak. Til tross for at barnehagen har vært gjennom en stor omveltning og at vi som barnehagelærere er pålagt atskillig mer rapportering og dokumentasjon enn tidligere, så har tiden vi som barnehagelærere har fått avsatt til for— og etterarbeid til dagen i barnehagen vært den samme i over 40 år.

Når foreldre ikke kan betale:

Les også

- Utkastelser fra barnehager er ikke lovlig

Vi trenger tillit til at vi kan gjøre forberedelsesarbeidet til dagen i barnehagen når vi selv har overskudd og tid. Vi som barnehagelærere har hatt som tradisjon at planleggingsarbeidet foregår når motivasjonen og kreativiteten er der.

Det skjer gjerne i helger og sene kveldsstunder, og når engasjementet er der løper timene fort. Samfunnet kan ha tillit til vår profesjonelle utøving av faglige pedagogiske valg og at vi bruker vår handlefrihet (autonomi) på en etisk og forsvarlig måte.

Nå vil arbeidsgiver , ved Kommunenes Sentralforbund (KS), at alt dette arbeidet for å gi ditt barn en best mulig hverdag, kun skal foregå i barnehagen. Vi som barnehagelærere skal nå måtte gå fra avdelingen der vi arbeider – én time fire dager i uken – for å gjøre dette arbeidet. Det er ikke nok tid.

Dagens avtale på fire timer i uken gir oss ikke nok planleggingstid til å få utført alle oppgavene vi er pålagt. Det vi også frykter, er at lav bemanning og mangel på vikarer vil føre til at vi ikke får mulighet til å gjøre det faglige arbeidet på tilfredsstillende vis.

For vi klarer nemlig ikke å konsentrere oss om å planlegge det faglige arbeidet når vi vet at ditt barn akkurat har slått seg og trenger trøst, eller når barnet ditt trenger å skifte bleie og det er for få voksne på avdelingen.

Lærerstreiken:

Les også

Bergen sparte 13 millioner på streiken

Om arbeidsgiver, ved KS, får gjennomslag for lokal handlefrihet og færrest mulig bestemmelser som sikrer kvaliteten på et nasjonalt nivå, er vi redd det kan bli store forskjeller mellom barnehager og fra kommune til kommune.

Vi er også redd for at dårlig råd og et stramt vikarbudsjett kan gå ut over tiden vi som barnehagelærere skulle ha brukt til planlegging og forberedelser. Uten at vi som barnehagelærere får denne nødvendige tiden til å planlegge arbeidet vårt, har vi heller ikke mulighet til å gi ditt barn den gode barnehagen barnet ditt fortjener.

Samtidig er problemstillingen at om barnehagen i perioder med sykdom og dårlig bemanning skal klare å gi oss barnehagelærere planleggingstid, vil dette også få konsekvenser for ditt barn. Disse konsekvensene kan bli ulike alt etter hvilket tidspunkt på dagen styrer velger at vi som barnehagelærere skal gjennomføre vår planleggingstid. Samarbeid og forståelse mellom styrer og oss som barnehagelærere er avgjørende. Voksentettheten er best midt på dagen, morgen og ettermiddag er det langt færre voksne.

Konsekvensene for barnet ditt, hvis vi som barnehagelærere skal gjennomføre vår planleggingstid midt på dagen, kan blant annet være at tur-/temagrupper, språkgrupper eller førskoleklubb må avlyses. En voksen mindre kan velte personalkabalen for å få gjennomført aktivitetene.

Det kan også være utfordrende for oss som barnehagelærere å få gjennomført vår planleggingstid på morgen og ettermiddager, da dette er tidspunkt barnehagen har få voksne i utgangspunktet. Dette er også en spesielt sårbar tid på dagen, da det i de viktige møtene med deg og ditt barn ved ankomst og henting, ligger mye arbeid med å trygge ditt barn og for samarbeid med deg. Samtidig må vi sikre at barnegruppen alltid har en voksen til stede, for eksempel når et barn trenger hjelp ved toalettbesøk.

SV:

Les også

- Høyre og Frp prioriterer båtmotorer foran barnehagebarn

Derfor, kjære foreldre /foresatte/besteforeldre, trenger vi deres hjelp for at vi skal kunne være i stand til å få gitt ditt barn den barnehagen det fortjener. Vi trenger deres støtte til å fortelle politikere at kvalitet krever tid og at vi som barnehagelærere må få tid og tillit for å kunne gi ditt barn en barnehage med god kvalitet.

Det vi trenger er sikring av minst fire timer i uken til for— og etterarbeid, som vi som barnehagelærere disponerer selv. Det vil gi oss en trygghet på at denne planleggingstiden er vår og ikke kan bli en salderingspost i et stramt kommunebudsjett.

I tillegg trenger vi minst to timer i uken til felles planlegging. Vi oppfordrer deg til å snakke med barnehagelærerne i ditt barns barnehage om hvorfor arbeidstid er viktig for å skape den gode hverdagen for ditt barn, og snakk så med politikere, skriv leserbrev og engasjer deg. Gjør det for barnet ditt! For barnet ditt fortjener å gå i en barnehage med god kvalitet!

Publisert

Les mer om dette temaet

  1. Ligg unna kvinnelønnen, MDG

  2. Jo, kartlegging kan være farlig!

  3. Det haster, Solveig Horne

  4. En risikabel tankefeil

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg