Arv er riktig og viktig

Hvorfor skal noen tenke bærekraft hvis de ikke har noen form for kontroll over hva som skjer etter deres bortgang?

INGEN KONTROLL: Hvorfor skal noen tenke bærekraft hvis de ikke har noen form for kontroll over hva som skjer med deres eiendeler etter deres bortgang, spør Bjørn-Kristian Svendsrud. Privat

Debattinnlegg

Bjørn-Kristian Svendsrud
Formann i Fremskrittspartiets Ungdom (FpU)

I BT 15.10 påstår leder i Sosialistisk Ungdom, Andreas Sjalg Unneland at arveavgiften er urettferdig, og gir dårlige insentiver for å arbeide. Sosialistene i SU burde holde seg til å gå i 1. mai-tog, for her kunne de ikke tatt mer feil.

Arv er urettferdig, fordi den resulterer i at noen kan arve seg til et godt utgangspunkt i livet, mener Unneland. Slik er retorikken mot arv gjerne i Norge. Man har snudd problemstillingen på hodet og velger kun å se på en liten del av hva arv er.

Arv er muligheten til å forvalte eiendommen sin etter sin egen bortgang. Arveretten er først og fremst et forsvar av eiendomsretten og tilhører den som gir arven sin videre, og ikke den som mottar den. Det er en viktig forskjell på hvordan sosialistene ser på arv, og hvordan vi i FpU gjør det.

I en tid hvor vi snakker om bærekraft og langsiktige mål over generasjoner, burde SU, sammen med oss i FpU, resten av høyresiden og Arbeiderpartiet hylle strupingen av arveavgiften.

Hvorfor skal noen tenke bærekraft hvis de ikke har noen form for kontroll over hva som skjer med deres eiendeler etter deres bortgang? Hvorfor skal man bruke tid på å bygge opp bærekraftige forretninger, bedrifter og ideer når man ikke kan bruke disse som utgangspunkt for at ens kommende familie og slekt skal kunne nyte godt av de fruktene man sår? Arveavgift er med på å strupe det initiativet.

Jeg er helt enig med SU og Unneland i at det først og fremst skal lønne seg å arbeide. For oss er det en selvfølge. Det er litt morsomt at SU legger seg på en slik linje når det gjelder arv, men nekter å anerkjenne argumentet om at det skal lønne seg å jobbe når det er snakk om sykelønn, AAP eller andre stønader som både er kostbare for fellesskapet og bidrar til å pasifisere dem som mottar dem.

Men det er en digresjon.

Jeg ønsker et samfunn der folk gis lyst, mulighet og anledning til å skape bedrifter med bærekraftige mål over generasjoner, hvor de lønner seg å jobbe, investere og utvikle videre gode konsepter. Dette er arv en god bidragsyter til.