Grønn Ungdom kveler kapitalen

Forslaget til Grønn Ungdom kveler kapitalen flyselskapene trenger til utvikle nye, grønnere løsninger.

Publisert:

ELFLY: Færre passasjerer på flyene vil føre til færre avganger og dermed dårligere økonomi for flyselskapene til å kunne utvikle elfly, skriver Susanne Ulven Børsum (Unge Høyre). Foto: PRIVAT

Debattinnlegg

Susanne Ulven Børsum
Fylkesstyremedlem i Hordaland Unge Høyre

Grønn Ungdom har vedtatt å kvotelegge flyreiser, slik at nordmenn kun har lov til å reise maks tre ganger i året. Dette angriper enkeltindividets frihet. Grønn Ungdom har tydeligvis glemt at Norge er et langstrakt land, hvor folk er avhengig av forskjellig transportmidler, også fly, for å kunne komme seg fra A til B. Dette vil gjøre det veldig vanskelig for enkelte å bo i Nord-Norge, der transporttilbudene er mer begrenset.

Det er viktig å få redusert klimagassutslippene, men da trenger vi også kapital. Grønn Ungdom sitt forslag kveler økonomien til flyselskapene. For når det blir færre passasjerer på flyene, vil det også bli færre avganger. Dette vil føre til færre arbeidsplasser og gjøre at flyselskapene får dårligere økonomi til å kunne utvikle nye og grønnere løsninger, som for eksempel elfly.

Les også

Les også innlegget til Pauline Tomren i Grøn Ungdom: «Forby reklame for kjøtt og flyreiser»

Avinor har som mål at innen 2022 skal de halvere egne kontrollerbare klimagassutslipp sammenliknet med 2012. I tillegg har avganger og landinger samlet sett hatt en nedgang på litt over 1 prosent fra 2016 – 2017. Det er en positiv utvikling.

Avinors mål er også at norsk innenriksluftfart skal være elektrifisert innen 2040. Da er det synd at Grønn Ungdom kveler kapitalen, som flyselskapene trenger til utvikle nye og grønnere løsninger.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg