Takk for innsatsen, Tryti!

En av de tøffeste kvinnene i Bergenspolitikken går i dag av som byråd.

Publisert:

JOBBET FOR MILJØET: Anna Elisa Tryti fortjener ros for å ha jobbet for en mer miljøvennlig og bærekraftig by, mener ungdomspolitikerne. Foto: Bjørn Erik Larsen

Debattinnlegg

  • Endre Toft
    Leder av Bergen AUF
  • Helena Haldorsen
    Organisatorisk nestleder for Bergen AUF

En av de tøffeste kvinnene i Bergenspolitikken går i dag av som byråd. Innsatsen hun har lagt ned for en mer fremtidsrettet og miljøvennlig by setter byens unge enormt pris på.

Anna Elisa Tryti er en politiker som har satt byen sin først, fremfor egen vinning, om ikke sikkerhet. Hun har måtte ta tøffe valg og stå sterkt i kampen for de løsningene hevdet best for byen vår.

Det er mange som har uttrykt misnøye ovenfor Tryti. Ikke alle kan være enig om hvilken politikk som burde føres i Bergen, men en ting kan vi alle være enig om; ingen skal måtte oppleve den sjikanering og trusler som Tryti har måtte leve med i flere år.

Det å være en offentlig person i dagens politiske landskap er ikke en lett jobb. På det kommunale nivået kommer man nærmere de menneskene man direkte påvirker gjennom sin politiske utvinning. Dersom folk er uenig i de løsningene man legger frem, er det ikke lang vei til å uttrykke misnøye. Dette resulterer i verste fall i trusler og trakassering som kan ødelegge motivasjonen eller ønsket om å være i politikken.

INNSENDERNE: Helena Haldorsen, organisatorisk nestleder Bergen AUF; Endre Toft, leder av Bergen AUF. Foto: Privat

Anna Elisa Tryti har vært byutviklingsbyråd gjennom flere perioder. Bergensdamen er kjent for å få gjennomslag for det hun setter som mål. Arealplanen som nå blir lagt til grunn for Bergens videre utbygging sikrer borgere en bærekraftig byutvikling, en offensiv utbygging av kollektiv, sykkelveier og flotte gågater.

Til tross for stor motgang har Tryti vært stødig i de sakene som omhandler byen vår. Hun har kjempet for en politikk som ganger både dagens- og fremtidens borgere.

Bergen ble nylig kåret til Norges mest attraktive by. I juryens begrunnelse kom det frem at «Bergen har tatt modige og nytenkende grep for å styre byutviklingen på en bærekraftig måte». Det har gitt
resultater.

Flere av tiltakene har fått mye kritikk fra enkelte, men resultatene taler for seg selv. Som byutviklingsbyråd har Anna Elisa Tryti vært en av de fremste bergenspolitikerne som aktivt har jobbet for en mer miljøvennlig og bærekraftig by.

Les også

Anna Elisa Tryti går av: – Truslene har overhodet ikke forhindret meg i å gjøre jobben min

Tryti har hele sitt liv kjempet for fremtidige generasjoner. Vi er sikker på at hennes engasjement for klima og miljø vil fortsette, og komme tydelig frem i hennes fremtidige virke. Nå gleder hun seg til å bli aktivist og sier at hun melder seg til tjeneste i «Mødrenes klimaaksjon».

På vegne av Bergens unge, og fremtidige generasjoner, vil vi takke henne for den enorme innsatsen hun har lagt ned.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg