Tiden for store veiprosjekter er ikke over!

God samferdselspolitikk er god nærings,- distrikts,- og klimapolitikk.

Publisert Publisert

NØDVENDIG: En god og ambisiøs samferdselspolitikk er ett av de viktigste bidragene for økt verdiskaping, skriver innsenderen. Illustrasjon: Statens vegvesen

Debattinnlegg

  • Helge Orten
    Leder i Transport- og kommunikasjonskomiteen for Høyre på Stortinget
  1. Leserne mener

Arne Nevra i SV mener den borgerlige regjeringen er «asfaltkåte», mens MDGs Arild Hermstad vil skrote det han kaller for regjeringens monsterveier.

Høyre jubler alltid for nye veier. Veibygging er bra for klima, næringsliv og distriktene.

SV vil skrote og nedskalere helt nødvendige samferdselsprosjekter for nærmere 100 milliarder kroner. Spesielt rammer dette Kyst-Norge, hvor SV vil skrote viktige prosjekter som Hordfast, Rogfast og Møreaksen, i tillegg til flere andre veiprosjekter som er nødvendig for en levende kystlinje. Det virker som om SV vil bygge ned kysten.

Ja, Høyre jubler når vi klarer å bygge en mer moderne infrastruktur, ut ifra erkjennelsen av at dette er god næringspolitikk, god distriktspolitikk og god klimapolitikk.

En god og ambisiøs samferdselspolitikk er ett av de viktigste bidragene for økt verdiskapning – ikke minst i distriktene, hvor en vesentlig del av verdiskapningen i dag skjer. Gode veier gjør rett og slett hverdagen bedre og enklere. Dårlige veier er ikke god klimapolitikk, bare dårlig samferdselspolitikk.

Les også

Vestland må få gå seg til

Ett av de mest lønnsomme prosjektene i Norge er et fergefritt samband mellom Bergen og Stavanger, en av landets sterkeste vekstskapende regioner. Dette prosjektet vil redusere reisetiden betydelig og legge grunnlaget for gode og miljøvennlige transportløsninger, for eksempel ekspressbusser.

Høyre er tydelig på at vi trenger veibygging i hele landet. Det er en helt sentral forutsetning for å kunne ta hele landet i bruk. For Høyre er spredt bosetting og et aktivt og lønnsomt lokalt næringsliv svært viktig, og en forutsetning for et bærekraftig og sterkt velferdssamfunn.

Vi må knytte landet tettere sammen. Kall gjerne Høyre «asfaltkåt», men bygger vi ikke veier, kan vi risikere å bygge ned landet.

God samferdselspolitikk er god næringspolitikk, god distriktspolitikk og god klimapolitikk. Å rygge inn i fremtiden er aldri noen god løsning. Det er rett og slett gammeldags.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg