Bergen kan ikke slumre mer – alarmen går nå!

DEBATT: Fikk du med deg at krisealarmen gikk 20. juni i Bergen? Nei? Da er du ikke alene.

Publisert Publisert

IKKE NOK: De ordinære virkemidlene holder ikke lengre, skriver Marianne Morild. Her er Morild (høyre) sammen med sin venninne Solveig Moldrheim (venstre) under «de voksnes klimastreik» i juni 2019. Foto: Bergens Tidende

Debattinnlegg

  • Marianne Morild
    Billedkunstner, MM, Extinction Rebellion
  1. Leserne mener

Sommerdagen 20. juni erklærte Bergen at klimakrisen er et faktum. Det var ikke en gjeng dommedagsprofeter som ringte med tamburinene sine. Det var bystyrets sindige byråkrater og politikere, som stille og rolig skrev de alarmerende ordene i et vedtak. Det er klimakrise.

Denne krisen truer selve fundamentet i tilværelsen vår. Hadde krisen vært forårsaket av en fremmed makt, hadde vi vært kampklare nå. Hadde dette vært en finanskrise, hadde vi sett krigstyper på avisenes forsider og ekstraordinære bevilgninger. Nå. Ikke om ti år.

De ordinære virkemidlene holder ikke lenger. FN-rapportene gir oss et vindu på mellom 8 -12 år der vi kan handle, før vi kommer til et kritisk punkt hvor vi ikke under noen omstendigheter vil klare å holde den globale oppvarmingen under 1,5 grader.

En slik temperaturøkning betyr katastrofale klimaendringer. Vi har allerede én grads økning i global temperatur. Det er som om du og jeg skulle ha en konstant kroppstemperatur på 38,5 grader, med utsikter til permanent feber på 40,5 grader med mindre vi følger legens råd. Det betyr at vi må handle før disse årene er omme.

Les også

LES OGSÅ: Her er dei fem viktigaste tipsa for å kutte i klimautsleppet ditt

Informasjon må ut til befolkningen. Det er Bergen kommunes ansvar. Folk må få mulighet til å stille spørsmål og få utløp for frustrasjon og sinne. Her kan folkemøter være et godt verktøy. Det er livsviktig at alle forstår alvoret i situasjonen. Kommunen må informere om hvilken rolle Bergen og Norge spiller, og hvilke målsettinger vi har forpliktet oss til.

Bergen og lille Norge kan ikke gjøre alt alene, men det betyr mye hva vi gjør. Norge er i dag på topp av utslippspyramiden. En gjennomsnittlig verdensborger er ansvarlig for 4,8 tonn CO2, mens hver nordmann var i 2017 ansvarlig for 8,4 tonn CO2.

Hver ting vi kjøper, hver tjeneste vi bruker, har et karbonbudsjett. De som bruker mest og forurenser mest, må bruke mindre, og de som har minst, må ikke bli skadelidende.

Målsettingen i Bergen sin klimaplan er at i 2030 skal vi alle være nede på 1,5 tonn årlig utslipp av CO2. Vi ønsker ikke å endre våre komfortable liv – og likevel – livene våre kommer til å endres dramatisk i det neste tiåret.

Det innebærer radikale forandringer. Kommunen må kartlegge hvordan planer som allerede finnes, korresponderer med disse målsettingene. Vi kan ikke legge planer for de neste ti år som motarbeider klimaplanen.

Vi har nå muligheten til å ta grep om hvordan livene våre skal endres, og styre utviklingen i en retning hvor flest mulig vil få et godt liv også i fremtiden.

Kommune, fylkeskommune og stat må derfor være ærlig med oss. Vi må endre tidsforståelsen for hvordan vi skal handle. Det verste vi kan gjøre er å sette oss store ambisiøse mål langt inn i fremtiden. En kriseplan må inneholde konkrete endringer, som må iverksettes straks.

Bergen kommune har i sin klimaplan satt seg som mål å være fossilfri i 2030. Det er om ti år. Da skal der ifølge planen ikke være fossildrevet transport i Bergen. Ikke i Åsane, ikke i Loddefjord.

Det er ikke nok, vi må også beskrive hvordan vi skal komme dit. Vi trenger en klimakalender med løpende, månedlige frister for ulike sektorer. Og kommunen må beskrive hvordan folk skal akseptere denne situasjonen.

Den 23. september samles verdenslederne i FNs Climate Change Summit i New York for å legge frem sine strakstiltak. Vi er bedt om å vise frem våre planer for 2020, og demonstrere hvordan vi skal kutte 45 prosent av våre utslipp de neste ti år.

Dette er sannheten vi må ta innover oss, vi må stå sammen om dette og løfte i flokk!

Hva skal Bergen tilby?

Har du meninger? Send oss en e-post. Følg BTmeninger på Facebook!

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg