De færreste er ute etter å flå leietakere

DEBATT: Leietakere bør åpenbart ikke takke ja til EN leilighet som er overpriset eller fæl.

SEMESTERSTART: Akkurat nå er det høysesong for utleie av bolig. Ukene i slutten av juli og begynnelsen av august er årets travleste på utleiemarkedet, skriver innsenderen. Bjørn Erik Larsen (arkiv)

Anniken Simonsen
Daglig leder og advokat i Bergen Huseierforening

Leietaker Renate Haukås skriver i BT 1. august at hun og andre leietakere føler seg ranet av «huseiere, utleiere og eiendomsspekulanter».

Det er ingen god følelse, og sånn skal det ikke være. Jeg er helt enig med Haukås i at leietakere åpenbart ikke bør takke ja til en leilighet som er «overpriset eller fæl».

Akkurat nå er det høysesong for utleie av bolig. Ukene i slutten av juli og begynnelsen av august er årets travleste periode på utleiemarkedet. Både studenter og mange andre starter sine leieforhold, og både for leietakere og utleiere kan det bli litt hektisk når det haster.

De som leier (eller leier ut!) for aller første gang, er særlig utsatt.

Både utleiere og leietakere må forholde seg til at markedet bestemmer prisnivået. Det er svært få som ønsker å gå tilbake til en lovbestemt prisregulering av utleieboliger, som ble avviklet i Bergen for mange år siden. Det er ikke realistisk at det kommer tilbake.

Les også

LES OGSÅ: Kjære utleiere, dere raner oss

For bare noen år siden steg leieprisene hvert år. Avisene skrev om knapphet på leieboliger, om leietakere som bød over hverandre på visning, og om studenter som måtte sove på madrasser i gymsaler ved semesterstart.

Slik er det ikke lenger. At det er bygget mange studentboliger, og at mange private leier ut, medvirker til at det faktisk ikke lengre er et så sterkt press på utleiemarkedet. Prisene på privat boligutleie i Bergen har flatet ut, og i en del tilfeller gått ned.

Om du ikke starte leieforholdet i august, men har mulighet til å vente, så kan det ofte være lavere priser på andre tider av året.

Erfaringen fra mange av våre medlemmer er at det de siste årene har tatt lengre tid å finne leietakere, fordi det er mange ledige boliger. Mange utleiere har måttet redusere sitt husleiekrav for å få leid ut. Samtidig har huseierne fått økte utgifter.

Mine råd til utleiere er:

For det første, bruk litt tid på å finne gode leietakere, blant annet bør du snakke med leietakerne mer enn noen få minutter. Det er lurt å sjekke de opplysningene leietaker kommer med om seg selv, og selvsagt må du sjekke referanser på leietakere.

For det andre må du bruke en skikkelig leiekontrakt. Sett deg inn i hvilke regler som gjelder for utleie, og særlig for hva som er lovlig tidsbegrensning på leiekontrakter. Les kontrakten nøye før du skriver under. Det er særlig viktig å passe på at du forstår hva som avtales om kontraktens varighet, bindingstid og oppsigelsesadgang.

For det tredje må du sørge for å få et skikkelig depositum. Det må stå på sperret depositumskonto i bank, og det må være opprettet og på plass før leietaker får nøkler.

Det er lett å være enig med Renate Haukås i at man ikke skal utnytte leietakere som er i en vanskelig situasjon. I de fleste tilfeller er det heldigvis bra folk både på leietaker- og utleiersiden.

Har du meninger? Send oss en e-post. Følg BTmeninger på Facebook!

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg