Oljefondet bør dekke klimaskadene

Å sikre landet mot flomødeleggelser og utrasing er et godt tiltak for fremtidige generasjoner.

Publisert Publisert

FLOM: Kostnader ved fremtidige klimaskader bør dekkes av oljefondet, skriver Hans Ree. Foto: Eirik Brekke (Arkiv)

Debattinnlegg

  • Hans Ree
    Sivilingeniør, Bergen.
  1. Leserne mener

Bergen kommune foreslår i neste års budsjett å bevilge hele 110 millioner kroner til klimatiltak, blant annet for å håndtere overvann som følge av mer ekstremnedbør.

Å sette i gang tiltak er bra, men det betyr at det er byens innbyggere som må betale for følgene av klimaendringen. Andre gode formål i byen vil dermed få mindre. Det er nå vi begynner å merke de økonomiske konsekvensene av temperaturøkningen på jorden.

Les også

Så mye utslipp hadde vi, så mye har vi igjen å kutte

At kostnadene til forebygging av flomskader skal betales av innbyggerne, er en anbefaling gjort av det såkalte Overvannsutvalget i 2015. Rapporten angir at kommunenes innbyggere bør betale for dette i tillegg til gebyrene for vann og avløp.

NVE har i dag ansvaret for forebyggingsarbeider i vassdragene, og en oversikt viser et anslag på rundt 4 milliarder kroner for en rekke større tiltak rundt om i landets kommuner. Trolig er behovet mange ganger større når mindre tiltak regnes med. I tillegg vil det kreves store menneskelige ressurser til teknisk planlegging.

Etter min mening bør midlene i Statens pensjonsfond utland (oljefondet) dekke størstedelen av slike kostnader. Fondet hadde en avkastning på hele 256 milliarder kroner bare i andre kvartal i år.

Siden det er noenlunde konsensus om at CO₂ fra oljeforbrenning er en svært viktig årsak til klimaendringene, burde i det minste noe av det landet har tjent på oljevirksomheten, brukes på tiltak for å rette opp skadene den har forårsaket.

Oljefondet har som oppdrag å «ivareta og utvikle finansielle verdier for fremtidige generasjoner». Å sikre landet mot flomødeleggelser og utrasing er et godt tiltak for fremtidige generasjoner, mer enn å sikre pensjonene til fremtidige pensjonister.

Det burde ikke være et stort problem for Stortinget å endre Lov om Statens pensjonsfond slik at det kan tas ut en større andel, gjerne som en overføring til et eget «klimafond», til forebygging og oppretting av skadevirkningene av det som er kilden til oljefondets pengebinge.

Et par måneders avkastning er trolig alt som behøves. Bergen kommunes behov på 110 millioner kroner burde følgelig ha kommet fra oljefondet, og ikke tas fra andre nødvendige kommunale oppgaver.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg