Hvor mange kommer til å bruke sykkeltunnelen?

Publisert: Publisert:

SYKKELTUNNEL: Slik skal det bli ved Kristianborg på Minde i 2023, med Løvstakken i bakgrunnen. Den 2,9 kilometer lange gang- og sykkeltunnelen til Fyllingsdalen (til v.) skal gå parallelt med Bybanen. Tunnelen vil koste om lag 100 millioner kroner, hvorav halvparten kommer fra statskassen og resten finansieres med bompenger. Utrederne mente at en moderne sykkelvei rundt fjellet ville ha blitt enda dyrere. Illustrasjon: Skisse/Bybanen

Debattinnlegg

Reidar Lien

I dagens opphetede bompengedebatt synes både byrådet og BT (og sikkert mange andre) at det er helt greit at bilistene skal betale for sykkeltraseer, og nå også en gang- og sykkeltunnel gjennom Løvstakken.

Reidar Lien

Er det mulig å få opplyst hvor mange syklister/fotgjengere det ble kalkulert med da denne planen ble vedtatt? Hvilken samfunnsøkonomisk nytte har denne tunnelen sett opp mot en forlengelse av Bybanen til Spelhaugen, istedenfor å stoppe den ved Oasen? Og hvilken risikoanalyse/kriminalitetsvurdering er laget for syklisters og fotgjengeres bruk av tunnelen, særlig på kvelds- og nattetid?

Finnes det trafikktall for andre sykkelveier som er anlagt ved hjelp av bilistenes bompenger, for eksempel i Møllendalsveien, Fabrikkgaten og på strekningen Kokstad – Flesland?

Les også

BT-leder: «Bergenserne er resistente mot oppfordringer om å sykle mer»

Jeg ser bare unntaksvis enkelte syklister på disse strekningene, og tror nok at samfunnsnytten på langt nær tilsvarer investeringene. Byrådet må ikke nok en gang lesse en bompengebør på bilistene, men finne annen finansiering. Eventuelt kan de redusere ambisjonsnivået sitt på dette området, for eksempel ved å sløyfe gang- og sykkeltunnelen gjennom Løvstakken.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg