Forskningen bidro til å tåkelegge omfanget av politivold

Det hele er resultater av en amatørmessig etterforskning hvor Gunnar Nordhus lekte privatdetektiv.

Publisert: Publisert:

FORVIRRING: Gunnar Nordhus sitt virke som «privatdetektiv» bidro til å forvirre om det reelle omfanget av politivold i Bergen, skriver Dag Vaula. På bildet intervjues han av forfatter Per Christian Magnus under lanseringen av «Politivold: Norges største forskningsskandale» i november. Foto: Geir Martin Strande

Debattinnlegg

Dag Vaula
Fana

I Bergens Tidende 25. november angriper advokatene Frode Sulland og Cato Schiøtz den nye boken «Politivoldsaken, Norges største forskningsskandale», av Kvam, Magnus og Kristensen. Advokatene kan ha god grunn til å reagere, all den tid de begge var involvert i de avsluttende prosessene i saken.

Der fikk nemlig Gunnar Nordhus og Edvard Vogt full oppreisning og anerkjennelse både som gode samfunnsforskere og som forsvarere av de svake i samfunnet, spesifikt de småkriminelle som hadde vært utsatt for grov politivold i Bergen på 70-tallet.

Les også

Frode Sulland & Cato Schiøtz: — Politivoldsaken er historien om et stort samfunnsproblem

I «Politivoldsaken» forsøker forfatterne å vise at forskningsprosjektet til Nordhus og Vogt var tvilsomt, eller for å si det rett ut: elendig og uhederlig.

De avsløringene av politivold som ble knyttet til forskningen, var egentlig ingen del av forskningsprosjektet, men resultater av en amatørmessig etterforskning der Gunnar Nordhus lekte privatdetektiv.

Dette aspektet er godt illustrert i boken «Mecedesryttaren» av Rolf Sagen. Boken er formelt sett en roman, men gir et levende bilde av arbeidsmetodene til Nordhus.

Les også

«Politivold»-forfatterne: – De som støtter forskningssvindel må se seg i speilet

Mange av de dramatiske fortellingene om politivold som Nordhus samlet inn og presenterte i «Volden og dens ofre» ble tilbakevist som falske eller sterkt overdrevet i den grundige etterforskningen som Oslo-politiet gjennomførte i 1986–1987.

Det er derfor ikke sant at forskningen til Nordhus og Vogt bidro til å avklare omfanget og arten av politivold i Bergen i 70-årene.

Tvert om skapte «privatdetektiv» Nordhus en forvirring om realitetene. Sammen med Bratholms like amatøraktige avhør av voldsofrene tåkela dette realitetene så grundig at man neppe noen gang kan danne seg et pålitelig bilde av politivolden i Bergen i 70-årene.

Hva sier så advokatene Sulland og Schiøtz til disse og de andre alvorlige konklusjonene i «Politivoldsaken»? Ingenting!

I stedet avleder de oppmerksomheten ved å hevde at det finnes mange flere bevis på politivold i Bergen enn dem Nordhus og Vogt har fremlagt. Det har ingenting med saken å gjøre.

Det klart uttrykte formålet for «Politivoldsaken» er å avsløre en forskningsskandale og vise hvordan toneangivende akademiske miljøer ble rundlurt.

Les også

Vogt-barna: – Spekulativt og uredelig om politivoldsforskningen

Det er forståelig at Sulland og Schiøtz har vanskelig for å innrømme at de selv ble lurt av Nordhus og Vogt. Men egentlig har de kanskje ikke så mye å skamme seg over, for det var en sterk faglig tyngde blant dem som ukritisk støttet voldsforskerne.

Jeg ble selv lurt, om enn i en beskjeden rolle. I 1971–1982 var jeg konsulent ved Det medisinske fakultets EDB-seksjon, og i en periode arbeidet jeg med databehandling av data som Gunnar Nordhus hadde samlet inn.

Jeg opplevde ham som en grei og vennlig, gutteaktig type, men oppdaget etter hvert at han var en meget dyktig manipulator av mennesker. Så dyktig at vi måtte le av eskapadene hans når han omgikk alle vanlige regler.

Til slutt sa jeg likevel nei til mer av det jeg vurderte som meningsløs statistikk og misbruk av universitetets dataressurser. Selvsagt til ingen nytte: Gunnar Nordhus manipulerte seg inn på Handelshøyskolen og fikk avsluttet databehandlingen der.

Advokat Håkon Brækhus svarer på vegne av Gunnar Nordhus:

Gunnar Nordhus er syk, men erindrer Dag Vaula vagt. Han husker at det var en konflikt med ham om jobben han gjorde, men forstår ikke bakgrunnen for at han fremmer disse beskyldningene nå.

Stille vann har dypest grunn – og motsatt.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg