Bybane over Bryggen er eneste farbare vei

Ingen har klart å peke på et troverdig tunnelalternativ.

Publisert Publisert

BYBANEN: Grundige utredninger har gang på gang konkludert med at Bryggen-alternativet er tryggere, billigere og bedre enn tunnel, skriver innsenderne. Foto: Illustrasjon: Bergen kommune

Debattinnlegg

 • Marthe Hammer, Jarle Brattespe, Ingrid Rekkavik
  Bergen SV

Aksjonsgruppen Bergens Mødre ber i BT om en avklaring på partiene sine bybanestandpunkt. Det er betimelig etter at Høyre, godt hjulpet av Rødt og MDG, har gjort alt de kan for å sette Åsanebanen i spill.

SV går til valg på fullt tempo i bybanebyggingen.

Vi er enig med mødreaksjonen i at BT sin dekning er forvirrende. I BT 6. august fremstilles det som om Riksantikvaren vil stoppe Bryggen-alternativet, men det er verdt å merke seg følgende: Dette er ikke en nyhet.

Disse innvendingene har vært kjent siden 2013 og tas hensyn til i planleggingen. Dette er vanlig i store prosjekter. Riksantikvaren har ikke varslet innsigelse.

Les også

Gi oss bedre informasjon om bybanevalget

Det er ikke bane langs Bryggen som bekymrer Riksantikvaren. Den skal gå på dagens vei, på en steinfylling fra cirka 1920. Derimot nevnes trafikksituasjonen i Øvregaten, og den har også vært SVs hovedbekymring.

Vi har fått gjennomslag for tiltak som vil redusere trafikken og flytte gjennomgangstrafikk til Fløyfjellstunnelen.

Bryggen-alternativet er det eneste som tvinger bilene vekk fra Bryggen, og som har en konkret plan og finansiering for å forbedre området. Tunnel gir ingen garanti for bilfri Bryggen.

Grundige utredninger har gang på gang konkludert med at Bryggen-alternativet er tryggere, billigere, mer effektivt og bedre for kulturminnene enn tunnel.

Tunnelen kan skade kulturlag og forårsake setningsskader og frarådes av både Byantikvaren og av ICOMOS (rådgiverorgan til UNESCO).

Tunnel gir et dårlig kollektivtilbud. Festplassen, Olav Kyrres gate og Torget er de viktigste reisemålene i sentrum. Titusener av passasjerer går av og på, eller bytter mellom ulike linjer i dette området, og korte avstander er viktig.

Les også

Kvifor blir me aldri, aldri, aldri ferdige med Bybanen over Bryggen?

Med tunnel tvinges alle som skal til eller fra sentrum, eller skal bytte linje, ut på en unødvendig gåtur, som vil gjøre kollektivsystemet langt mindre attraktivt.

Problemet for alle som er mot bybane langs Bryggen, er at de ikke kan peke på et troverdig tunnelalternativ.

En omkamp om trasévalget betyr dermed i realiteten at det ikke blir bybane verken til Sandviken eller Åsane i overskuelig fremtid.

Det kan ikke SV gå med på.

Publisert

Les mer om dette temaet

 1. Motstanden mot Bryggen-traseen øker: Nå støtter bare én av fire dette alternativet

 2. «Bybane over Bryggen vil gjøre Bergen til et utstillingsvindu»

 3. – SP vil aldri støtte bybane over Bryggen

 4. Går inn for å stoppe trafikk over Bryggen om sommeren

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg
 1. Riksantikvaren
 2. Tunnel
 3. Åsane
 4. Kulturminner
 5. Trafikk