Jeg savner fakkeltog mot kommunisme

Det undrer meg er at ingen arrangerte fakkeltoget «Aldri mer kommunisme» på 100-årsdagen for den russiske oktoberrevolusjonen 7. november.

MARKERING: Krystallnatten ble markert over hele landet 9–10 november. Holm, Morten / SCANPIX

Mikkel Plum
Dansk forfatter, bosatt i Bergen

Det gleder meg at fakkeltoget «Aldri mer nazisme» ble arrangert i Bergen på 79-årsdagen for Krystallnatten i Tyskland 9.-10. november, som omtalt i Bergens Tidende 10. november. Det som undrer meg, er bare at ingen arrangerte fakkeltoget «Aldri mer kommunisme» på 100-årsdagen for den russiske oktoberrevolusjonen 7. november.

Hvorfor? Kommunismen og nazismen er selvfølgelig forskjellige på noen punkter, men det er ikke forskjellene som er det avgjørende i denne sammenheng.

De to ideologiene har det grunnleggende til felles at de aksepterer vold som et legitimt politisk middel. Begge betrakter enhver motstander eller avviker som enten «forræder eller fullkommen idiot», som Lenin sa. De er begge totalitære, og den totalitære tankegangen savner totalt toleranse, som den sidestiller med svakhet.

Hitler og nazistene hadde noen sinnssyke raseteorier, som kommunistene Lenin, Stalin med flere ikke hadde. Men sistnevnte hadde i stedet noen sinnssyke klasseteorier, som ikke bare gikk ut over enkelte kapitalister eller «kulakker», men hele folkeslag.

Hva er forskjellen på det hemmelige sovjetiske sikkerhetspolitiet NKVD (KGB) og Gestapo?

Så får vi håpe at det blir to fakkeltog i Bergen i november 2018: Et mot nazismen og et mot kommunismen.

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg