Vi trenger fraværsgrensen

Den fungerer for oss som «faktisk» går på skolen.

Publisert: Publisert:

Fraværsgrensen motiverer oss til å komme på skolen, og gjør at vi fanger opp de som sliter slik at vi kan skaffe de hjelp. Venstresiden vil lage en skole for gjennomsnittseleven som ikke eksisterer, skriver Emma Erlandsen. Foto: Privat/Scanpix

Debattinnlegg

Emma Erlandsen
Styremedlem, Hordaland Unge Høyre

Anna Valvatne, nestleder i Hordaland SU, skrev i BT 17. februar om fraværsgrensen. Det er provoserende å se måten hun forkaster de gode resultatene tiltaket så langt har gitt oss.

Nei, det handler ikke bare om å få elevene på skolen. Vi skal aldri nøye oss med at noe er bra nok, spesielt ikke noe så viktig som skolen vår. Men hvor har Anna fra Sosialistisk Ungdom tenkt å hjel-pe oss? Hjemme? Elevene blir i hvert fall zombier om vi ikke lærer noe.

Denne høsten deltok elevene i Hordaland i flere skoletimer enn i fjor. I Hordaland hadde elever på videregående i snitt ni fraværstimer fra skolestart høsten 2015 til 15. januar 2016. Fra august 2016 til januar 2017 hadde hver elev i gjennomsnitt 6,39 timer fravær, viser ferske tall fra Kunnskapsdepartementet.

Bare på Amalie Skram har fraværet blitt redusert med 38 prosent.

Tror SU at det blir mer eller mindre læring av det? Det blir for dumt å prøve å vri det at flere elever kommer på skolen til noe negativt.

Les også

Fraværsgrensen fikser ingenting

Valvatne etterlyser hvilke konsekvenser fraværsgrensen har gitt. En konsekvens av å ha for mye fravær, er å få varselbrev om manglende vurderingsgrunnlag. Det viktigste er at at man stiller opp på de kommende vurderingene, og man vil selvfølgelig få standpunktkarakter i 2. termin. Det virker som at stortingskandidaten fra SU ikke ønsker at skolen skal gripe fatt i fraværsproblematikken i det hele tatt, noe som gir mening siden SV aldri gjorde noe for å få ned fraværet da de satt i regjering. Videregående skole er kanskje frivillig, men det er ikke undervisningen.

Venstresiden prøver hardt å feilinformere om hva fraværsgrensen egentlig innebærer. Alle har dårlige dager, og derfor skal det selvfølgelig være lov å være borte fra skolen. Vi har faktisk rett på 10-15 prosent egenmeldingsfravær uten dokumentasjon av all tiden vi er på skolen gjennom fraværsgren-sen.

Vi kan ikke godta premisset om at fraværsgrensen ikke fungerer på grunn av fulle venterom hos fastlegen. Hvis elever er syke, skal de faktisk dra til legen og få hjelp. Om fastlegene finner det frustrerende å få flere pasienter inn på kontoret, er det ikke verken elevene eller fraværsregelen det er noe galt med, men antallet pasienter. I følge samme legeundersøkelse Anna Valvatne referer til, sier 80 prosent av legene at er det bare snakk om 1 eller 2 ekstra konsultasjoner om dagen. En fastlege har i gjennomsnitt ansvaret for rundt 1100 personer, som vil si at det kun er få promiller flere som opp-søker sin fastlege.

Er det noe jeg er enig med Anna Valvatne i, så er det at vi elever trenger flere helsesøstre og psykologer i skolen. Derfor styrker Høyre i regjering helsestasjons- og skolehelsetjenesten med til sammen 836 millioner kroner fra 2014 til 2017.

Fraværsgrensen motiverer oss til å komme på skolen, og gjør at vi fanger opp de som sliter slik at vi kan skaffe de hjelp. Venstresiden vil lage en skole for gjennomsnittseleven som ikke eksisterer. Høyre tilpasser skolen for de svakeste, og det er disse som trenger grensen mest.

Frafall på videregående er et enormt problem. I motsetning til den forrige regjeringen, tar man nå grep for å få ned fraværet. Jeg håper SU innser for elevenes skyld at fraværsgrensen leverer gode resultater i hele landet, spesielt i Hordaland og Bergen, selv om de innerst inne ønsker at den mis-lykkes. At jeg kan komme på skolen og sette meg i et fullsatt klasserom, gir meg motivasjon og har ført til et langt bedre læringsmiljø på min skole. Vi trenger fraværsgrensen fordi den fungerer for oss som «faktisk» går på skolen.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg