• VERNER: Jeg vil takke skogeiere som verner en del av skogen sin, skriver klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H). FOTO: Fred Ivar Utsi Klemetsen

Takk, skogeiere!

Etter fjorten år med frivillig skogvern har vi nå vernet 350 skogområder. Modellen har vært en suksess.