Ikke ødelegg legevakten

Bergen legevakt bør ikke bli som Oslo legevakt.

Publisert Publisert

ADVARER: Helseforetaket vil nå overta Bergen legevakts skadekirurgiske del og la det bli en satellitt for sykehuset, slik som skadelegevakten i Oslo. Sykehusspesialister skal da behandle forstuede ankler og enkle sårskader og ikke bare kompliserte brudd og dype seneskader. Det er imot alle norske helsepolitiske anbefalinger, skriver Christina Brudvik. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

Debattinnlegg

  • Christina Brudvik
    Fastlege og professor ved K1, UiB avdeling Bergen Legevakt
iconDenne artikkelen er over tre år gammel

Bergen legevakt fyller 100 år i 2017. Bergensere har i generasjoner fått behandling for akutt skade og sykdom her. Tilgjengelig for alle – uavhengig av lommebok, alder, lyte eller språk – og åpen hele døgnet.

Pasienter som den eldre damen med håndleddsbrudd etter fall på isete steinheller, den slitne rusmisbrukeren med kraftig infeksjon i et bomskudd. Eller den stressede bedriftslederen med brystsmerter, den lille gutten med falsk krupp og den unge kvinnen som ble voldtatt på fest samme natt.

Legevaktens varierte tilbud følger norsk helsevesens hovedprinsipp om at problemer skal tas hånd om på Lavest Effektive OmsorgsNivå (LEON-prinsippet). Helseforetaket vil nå overta Bergen legevakts skadekirurgiske del og la det bli en satellitt for sykehuset, slik som skadelegevakten i Oslo. Sykehusspesialister skal da behandle forstuede ankler og enkle sårskader og ikke bare kompliserte brudd og dype seneskader. Det er imot alle norske helsepolitiske anbefalinger.

Les også

Helse Bergen-sjefen: Innbyggjarane vil ikkje få eit dårlegare tilbod ved Bergen legevakt

Diagnostikk av skader og enkel skadebehandling er legevaktlegers spesialområde. Unikt for Bergen legevakt er at vi også forsker på dette og publiserer på internasjonalt nivå. Vår forskningsgruppe inkluderer dessuten spesialister i ortopedi, plastikkirurgi og fysioterapi. Vi bidrar også som kompetansemiljø til å skille det som kan behandles på legevakt fra det som bør overlates til sykehusspesialister.

Dette verdsettes av sykehusleger som da kan bruke sine ressurser til kirurgisk behandling av riktig selekterte pasienter. Legevaktens kompetanse har dessuten bidratt til å forbedre enkel skadekirurgi i distriktene ved at mange allmennleger har hatt lærerik praksis på Legevakten.

Nær ni av ti pasienter ferdigbehandles ved legevakten. Dessverre har ikke kommunehelsetjenesten mulighet til å drive spesialisert røntgenutstyr alene. Helseforetaket har derfor bidratt økonomisk. Det ønsker de ikke lenger. De ønsker bedre økonomisk uttelling ved å overta all skadebehandling selv.

I dag jobber legevaktleger turnus ved de ulike avdelingene. Dette bidrar til stor faglig bredde, og god beredskap og utnytting av legeressurser som kan flyttes dit det er travlest. I dag kan en pasient komme rett inn fra gaten etter et fall og være ferdig behandlet på under 20 minutter.

Har hun falt på grunn av et illebefinnende vil hun, før gips og plaster, bli undersøkt for å utelukke bakenforliggende hjerneslag, hjerteinfarkt eller infeksjon. Hun får gjerne et observasjonsopphold i en av kommunens nye ØHD-senger, et par etasjer over legevakten. Dette er riktig bruk av LEON-prinsippet.

Les også

Helsebyråden: - Bergenserne bør få en minst like god legevakt. Helse Bergen-sjefen har mye å bevise.

Legevakten har et godt arbeidsmiljø med åpenhet og lave terskler mellom faggrupper og avdelinger. Nå fryktes oppsplitting, kostbar omorganisering, «new public management» med færre til å utføre arbeid og flere til å administrere og omlegging av journalsystemer. I tillegg fryktes dobbel betaling for pasienter og ventetid mellom kommunal- og spesialisttjeneste, internfakturering mellom avdelinger, rokering av ansatte på røntgen-, sår- og fysioterapiavdelingen til andre steder i helseforetaket.

Bergen legevakt bør ikke bli som Oslo legevakt. Ikke erstatt det som fungerer godt med noe dårligere. Utvid heller legevaktens tilbud med flere polikliniske spesialisttjenester, administrert av helseforetaket. Fortsett å la kommunalt ansatte legevaktleger utføre sin faglig kompetente behandling av sykdommer, så vel som enklere brudd og sårskader i henhold til LEON-prinsippet. Norsk helsevesen trenger den bergenske «storbylegevakt-modellen» som favner hele pasienten.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg