- Reine spesialskular trengs

DEBATT: Mange barn med spesielle behov opplever at det som skulle vere integrering i normalskulen, i staden blir segregering på grupperom og bak skjermbrett.