Når skal Høyre lytte til Stortinget?

Høyre må ta innover seg at kommunereformen også er en regionreform.

Publisert Publisert

LYTT: Når vil Høyres kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner ta inn over seg at Stortingets flertall har fastslått at det skal være tre folkevalgte forvaltningsnivåer i Norge, spør Geir Kjell Andersland (v). Foto: Ruud, Vidar

Debattinnlegg

  • 2. Kandidat Til Fylkestingsvalget I Hordaland
  • Fylkesleder I Hordaland Venstre
  • Geir Kjell Andersland
    Kulturpolitiker for Venstre i Hordaland og tidligere kulturbyråd i Bergen
iconDenne artikkelen er over fire år gammel

Geir Kjell Andersland

Dessverre viser både kronikken til Jens Lorentzen 8. juli og svaret fra Høyres kommunalpolitiske talsmann, Frank Jenssen 10. juli, at de begge er forunderlig lite oppdaterte om reformprosessen.I vurderingen av desentralisering og demokratisering av statlig makt, står også en gjennomgang av fylkesmannsembetet svært sentralt. Fylkesmannen utfører i dag mange skjønnsmessige, i praksis politiske, oppgaver som burde vært underlagt folkevalgt styring, fortrinnsvis på et nytt regionalt nivå.

Og regionalt folkevalgt nivå er nettopp stikkordet for den manglende aktualiteten i både Lorentsens og Jenssens innlegg. Ingen av dem nevner at Stortinget under behandlingen av oppgavemeldingen ga statsråd Sanner marsjordre om å fremlegge en melding om substansielle oppgaver for et nytt regionalt folkevalgt nivå. Regjeringen skal i den forbindelse også gjennomgå fylkesmannens oppgaver, samt vurdere utflytting av direktorater og andre statlige arbeidsplasser.

Dette ville ikke ha skjedd uten politisk press fra Venstre og Kristelig Folkeparti. Hadde det vært opp til Høyre og Fremskrittspartiet alene å bestemme, ville det aldri ha blitt noen nye folkevalgte regioner. Fylkeskommunen ville bevisst og gradvis ha blitt tappet for oppgaver, og vi ville fått et kommunalt lappeteppe, riktignok med noen flere storkommuner enn i dag, men ellers fortsatt med en rekke små og mellomstore kommuner. Dette ville blitt «en sannsynlig fiasko», for å bruke Lorentzens ord.

De minste kommunene ville, som i dag, vært avhengig av et udemokratisk interkommunalt samarbeid for løse de mest kompliserte oppgavene. Slike oppgaver bør legges til et regionalt nivå under politisk styring. Nå er det grunn til å håpe på en reell demokratireform, ikke bare en strukturreform, med en blanding av større, mellomstore og mindre kommuner i fellesskap med et lite antall folkevalgte regioner, til erstatning for dagens mange fylkeskommuner.

Men det utløser bekymring når Høyres kommunalpolitiske talsmann på Stortinget fortsatt konsekvent omtaler prosessen bare som en kommunereform uten å nevne at dette også dreier seg om en regionreform. Når vil Høyre ta inn over seg at Stortingets flertall har fastslått at det skal være tre folkevalgte forvaltningsnivåer i Norge?

Publisert

Les mer om dette temaet

  1. En sannsynlig fiasko

  2. Derfor gir kommunereformen mer lokaldemokrati

  3. Han nekter å begrave kommunen

  4. Stortinget ber Sponheim tegne kart

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg