Vi har ikke snudd i au pair-saken

Vi ønsker ikke at ordningen skal omgjøres til arbeidsinnvandring for ufaglært arbeidskraft.

AU PAIR-ORDNINGEN: Hva som vil skje dersom ordningen blir lagt ned er usikkert. Dersom vi ser til England, ser man at resultatet er at filippinske kvinner erstattes av øst-europeiske kvinner, skriver innsender. Scanpix

Debattinnlegg

Geir Toskedal
Stortingsrepresentant KrF

BTs leder 31. mai hevdet KrF hadde snudd i sin holdning til au pair ordningen. Det stemmer ikke. Vi mener det er behov for endringer i ordningen og et sterkere vern om au pairer. Vi mener også det er behov for en gjennomgang med sikte på å få en mer reell kulturutvekslingsordning.

Flertallet av de som vil legge ned ordningen, foreslår at det samtidig skal opprettes en ordning med mer reell kulturutveksling. Kanskje vil ikke det reelle resultatet av de ulike tilnærmingene være så stor som man ved første øyekast kan tro.

Les også

Jeg utfordrer Hareide, tror han på Gud eller sosialisme?

KrFs holdning til au pair ordningen er konsekvent. Tanken bak ordningen som en kulturutveksling er god, og flertallet av vertsfamilier sørger for ordnede og gode forhold for au pairene. Samtidig har vi sett eksempler på grov utnyttelse av au pairer. Derfor krever KrF en rekke tiltak for å bedre vernet for au pairene. KrF ønsker også en bredere gjennomgang av au pair-ordningen, med sikte på å få en ordning som ligger nærmere den opprinnelige tanken om kulturutveksling.

KrF er skeptisk til hvordan ordningen fungerer i dag, og krever en rekke forbedringer. Sammen med SV og Venstre fremmer vi derfor forslag om strengere karanteneregler, straff for utnyttelse av au pairer og regler som sikrer at familier med personer som er dømt for straffbar handling mot au pairer ikke får ta i mot en au pair.

I tillegg fremmer vi et forslag om at oppholdstillatelsen knyttes til au pairen selv, og ikke til vertsfamilien. Dette gjør vi for å sikre at oppholdstillatelsen ikke brukes som et pressmiddel overfor au pairen. I tillegg bidrar vi til et flertall på Stortinget for å sikre driftsmidler til au pair senteret, som er et lavterskeltilbud som støtter au pairer med informasjon, hjelp og veiledning.

Les også

– De færreste behandler au pairen dårlig

Hva som vil skje dersom ordningen blir lagt ned er usikkert. Dersom vi ser til europeiske land som har lagt ned ordningen som for eksempel England, ser man at resultatet er at filippinske kvinner erstattes av øst-europeiske kvinner. I England øker antallet au pairer fra Europa, noe som byr på store utfordringer i og med at au pairordningen ikke lengre er regulert.

Vi mener det er gode grunner for at reglene i husarbeidsforskriften til Arbeidsmiljøloven innarbeides i regelverket for au pairer for den tiden au pairene arbeider, men vi ønsker ikke å omgjøre ordningen til en ordning for arbeidsinnvandring for ufaglært arbeidskraft.

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg