• KJEMPET: Anleggsgartnerbransjen har i i flere år kjempet for en egen anleggsgartnerlinje på Stend videregående skole. Men vi blir møtt med at distriktshensyn veier tyngre enn det som er til beste for bransjen, skriver Sigur L Boasson. FOTO: Foto: Privat

Bare fine ord og festtaler om yrkesfag

Vi har tatt vår del av samfunnsoppdraget, vi håper administrasjonen og fylkespolitikerne også tar sin.