Å kutte lønnsom produksjon i Norge, er ikke svaret

Jeg er fundamentalt uenig med dem som hevder det ikke er bærekraftig å fortsette olje- og gassutvinning i Norge.

Publisert: Publisert:

BÆREBJELKE: Petroleumsvirksomheten er Norges suverent største næring og en bærebjelke for velferdsstaten, skriver oljeminister Terje Søviknes. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

Debattinnlegg

Terje Søviknes
Ordfører i Os (Frp)

Bjørghild de Bouvrie anklager meg for ikke å være opptatt av fakta i klimadebatten når det gjelder norsk olje- og gassindustri. Er det én ting jeg er opptatt av, så er det nettopp en faktabasert debatt.

Verden står overfor to store utfordringer: Økt etterspørsel etter energi som følge av økende befolkning og redusert fattigdom, og å begrense klimautslippene. Begge må løses for å få til den bærekraftige utviklingen vi alle ønsker.

Det er ingen motsetning mellom fortsatt ansvarlig petroleumsvirksomhet og det å ha en ambisiøs klimapolitikk. Norge har begge deler. Vi har verdens strengeste regler for petroleumsvirksomheten, blant annet en egen CO2-avgift som er ti ganger høyere enn kvoteprisen som gjelder i Europa. Det har ført til at norsk petroleumsvirksomhet har gått foran for å utvikle løsninger som begrenser klimautslippene. Resultatet er at utslippene fra norsk sokkel er langt lavere enn tilsvarende produksjon andre steder.

Les også

50.000 oljejobber borte

Petroleumssektoren er en del av kvotepliktig sektor. Våre forpliktelser etter Paris-avtalen om 40 prosent kutt i klimagassutslipp til 2030,skal løses i et felles kvotesystem med EU. Da er det bedre for det globale klimaet at vi produserer olje og gass på norsk sokkel med et lavt karbonavtrykk, enn at produksjonen øker andre steder med høyere karbonavtrykk. Jeg er fundamentalt uenig med dem som hevder det ikke er bærekraftig å fortsette olje- og gassutvinning i Norge.

Vi skal nå klimamålene våre samtidig som vi har en sterk og konkurransedyktig petroleumsvirksomhet. Paris-avtalen gjør at lavutslippsløsninger vil spille en mye større rolle. Det blir viktigere enn noen gang å erstatte kull med gass og fornybar energi. Vi må bruke energien mer effektivt, og vi må utvikle lavutslippsteknologi som fangst og lagring av CO2.

Tilveksten av fornybar kraft i verden stiger raskt, men det vil ta mange tiår før den kan erstatte olje og gass. Sol og vind vokser sterkt, men dekker i dag kun litt over én prosent av verdens energibehov.

Les også

Grunnlovsstridig oljeutvinning

Petroleumsvirksomheten er Norges suverent største næring og en bærebjelke for velferdsstaten. Siden produksjonsstarten på Ekofisk har næringen bidratt med ufattelige 12.000 milliarder kroner til statskassen, eller rundt ti ganger utgiftene på årets statsbudsjett. Det har betydd mye for utviklingen av det norske velferdssamfunnet og rundt 200.000 arbeidsplasser spredt over hele landet. Oljefondet på over 7500 milliarder kroner sikrer fortsatt vekst og velstand for både vår egen og kommende generasjoner.

Å kutte lønnsom produksjon i Norge, som har langt lavere CO2-utslipp enn gjennomsnittet i verden, er ikke svaret.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg