Vi trenger ulv

Vi svekker Norges omdømme som miljønasjon om vi åpner opp for ulvejakt i vinter.

Publisert:

ULV SKAPER DEBATT: Motstanderne hevder at ulven truer norsk landbruk og skaper frykt. Tilhengerne av ulv betrakter ulven som en naturlig del av norsk fauna som har krav på beskyttelse. Foto: Kallestad, Gorm, Scanpix

Debattinnlegg

Ståle Pallesen
Psykologiprofessor og medlem av WWF.

Det har i det siste rast en til dels opphetet debatt om ulv i Norge. Motstanderne hevder at ulven truer norsk landbruk og skaper frykt på bygdene. Tilhengerne av ulv, som undertegnede, betrakter ulven som en naturlig del av norsk fauna og mener den har krav på beskyttelse.

Ulv står på rødlisten for arter, noe som betyr at den er kritisk truet. I tillegg er det slik at vi, både i henhold til Bernkonvensjonen og naturmangfoldsloven, har en forpliktelse til å sikre ulvens eksistens. I dag er det ikke mer enn rundt 70 ulv i Norge, og eksperter har gjentatte ganger pekt på at antallet er lavt med tanke på å hindre innavl. Det påstås ofte at ulv ikke har noen funksjon i vår fauna, og at vi således ikke taper noe (bortsett fra potensielt flotte naturopplevelser) om den utryddes. Dette er helt feil.

Ståle Pallesen Foto: UiB

Ifølge stortingsmeldingen «Ulv i norsk natur» vil endringer i en rovdyrbestand kunne få store og som regel negative konsekvenser nedover i næringskjeden, faktisk helt ned til insekt- og plantenivået. For eksempel vil ulven bidra til at beitetrykket minkes, noe som er særlig viktig for enkelte plantearter. Et annet eksempel er ulvens bidrag til tilgjengelighet av kadaver som virker positivt i forhold til en rekke arter som direkte drar nytte av kadavre og nedbrytingsprosessen.

Til tross for at ulven tjener åpenbare og viktige funksjoner i økosystemet var det planlagt å skyte 47 ulv på bakgrunn av rovdyrforliket i Stortinget. Det var imidlertid før juristene i Klima- og miljødepartement kom frem til at vedtaket ville være i strid med Bernkonvensjonen og naturmangfoldsloven. Dette resulterte i en beslutning om «bare» å skyte 15 ulv.

Les også

BT meiner: «Rovdyr må ha ein naturleg plass i norsk fauna»

Ikke overraskende fikk dette norske landbruksorganisasjoner til å se rødt. I disse dager sendes busslaster med opprørte bønder til Oslo for å protestere, og sentrale Høyrepolitikere i Hedmark og Oppland raser mot egen regjering. Det har fått Erna Solberg til å vakle og hun antyder nå at det kan bli endringer i naturmangfoldsloven for å skape juridisk rom for å skyte flere ulv i vinter enn planlagt.

Norge er et av de landene i verden med høyest utslipp av klimagasser og er også et av verdens rikeste land per innbygger. Vi er samtidig et av verdens minst befolkede land i forhold til arealet. Om vi ikke er i stand til å ta vare på de relativt få rovdyrartene vi har må vi spørre oss selv med hvilken moralsk og økonomisk legitimitet vi kan forvente og ønske at fattige land skal stoppe avhogging av regnskog og ivareta sitt artsmangfold.

Slik jeg ser dette er Erna Solberg i ferd med radikalt å svekke Norges omdømme som miljønasjon – og enda verre – fullstendig å underminere både sin egen og Norges legitimitet i internasjonale miljøspørsmål.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg