Kunnskapsløst angrep på eldre

Kjemp for ditt stortingskandidatur, Sondre Hansmark Persen, men ikke ved å diskriminere eldre!

TRIST: Mulig Sondre Hansmark Persen er en skøyer som vil skape debatt, eller så er han dramatisk kunnskapsløs om forholdene i det samfunnet han vil bestemme over, skriver Roald Stigum Olsen. Odd Mehus

Roald Stigum Olsen
Leder Vestland Senior Høgre

Sondre Hansmark Persen, stortingskandidat for Venstre, påstår i et oppsiktsvekkende innlegg i Bergens Tidende at pensjonistene har det for godt økonomisk.

Innlegget er stigmatiserende. Mulig han er en skøyer som vil skape debatt i avisspaltene, eller så er ungdomskandidaten dramatisk kunnskapsløs om forholdene i det samfunnet han vil bestemme over.

De fleste som nå er pensjonister, har arbeidet og verdiskapt i samfunnet gjennom i alle fall 40 år. Mange «rammes» mer enn tidligere også av omstillingen i samfunnet de siste tiårene. Jeg tenker på alle som utførte viktige og nødvendige omsorgsoppgaver, som ikke gir pensjonspoeng. Det var for eksempel få barnehager, ingen SFO og ingen omsorgspermisjoner med betaling.

Det blir lett minstepensjonister av slikt, noe som står i stor kontrast til det morgendagens pensjonister vil oppleve.

Hvert av disse ofte mer enn 40 årene har pensjonistene betalt inn betydelige beløp til folketrygden. Sammen med det bedriftene i tillegg har innbetalt for sine ansatte, er det betalt inn «svimlende summer» i alle år. Spør for eksempel et pensjonsforsikringsselskap hvordan slike summer gjennom de siste 40-60 år kunne vokst og kunne utporsjoneres senere gjennom et pensjonistliv, så måtte kanskje Persen også erkjenne at pensjonene egentlig i stor grad gjelder pensjonistenes egne opptjente penger!

Men et av de større problemene samfunnet har på dette området, er at mange tvinges til å være motvillige pensjonister. De hadde både kunnet og ville være med å bidra til verdiskapning og påvirkning i samfunnet.

Les også

Vi som har levd et forsiktig liv

Persen hevder at pensjonistene har fått det altfor fett særlig de aller siste årene. Det brede pensjonsforliket som gjelder i Norge i dag, ble vedtatt i 2010 og gjelder fra 2011. Man kan diskutere mye om innholdet i forliket, men det gikk ikke minst ut på at pensjonistene skulle få mindre i fremtidige reguleringer, samt at det heller ikke skulle være forhandlinger med pensjonistorganisasjoner om pensjonsoppgjørene.

De tre siste årene har pensjonistenes kjøpekraft sunket med henholdsvis 0,4 prosent, 1,9 prosent og 1,2 prosent! Tenk på reaksjonene vi ville fått om f.eks. lærere, sykepleiere, bønder eller akademikere bare var i nærheten av en slik realinntektsnedgang?

Reduksjonen i kjøpekraft skyldes at pensjonsforliket sier at man i pensjonsoppgjørene skulle trekke 0,75 prosent (underregulering) av det årlige «tillegget» som lønnsoppgjørene gir grunnlag for. Dette ble altså bestemt i svært fete tider for landet. Dersom pensjonsreguleringen blir mindre enn inflasjon/prisøkningen, vil man altså få redusert kjøpekraft, slik som i de tre siste årene. En pensjon som i 2014 var på 220.000 kroner, vil i 2017 ha hatt et direkte tap i kjøpekraft på litt under 14.000.

Det er en rekke skatteforhold som realtivt sett er blitt skjerpet for pensjonistene i forhold til yrkesaktive.Trygdeavgiften har fra 2010 til i år øket fra 3 til 5,1 prosent for pensjonister, mens det for yrkesaktive har vært en økning fra 7,8 til 8,2. Pensjonister får betydelig mindre minstefradrag enn yrkesaktive, og verdien av rentefradraget for de med lav pensjon, er redusert. Pensjonistene er altså ikke de som har kommet ekstra godt ut i samfunnet de senere år - tvert om.

Ekstra trist er det at Persen og likesinnede velger å angripe pensjonistene som gruppe. Det er svært mange områder vi burde ha interessefelleskap med ungdommen. Der vi kunne arbeide for solidaritet mellom generasjonene og for en rettferdig pensjon.

Kjemp for ditt stortingskandidatur, Sondre Hansmark Persen, men ikke ved å diskriminere eldre!

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg