• LEIAR: Arlene Foster tok over som leiar for Democratic Unionist Party (DUP) i 2015. Partiet har heilt sidan stiftinga vore svært tett knytt til presbyterianske og andre evangeliske trussamfunn, og partiet er mot abort og likekjønna ekteskap. FOTO: Scanpix

Den nye kongemakaren i britisk politikk

Kva er det ved DUP som skaper uro i Storbritannia?