Havnevesenet kan åpenbart fjerne skipene, men vil ikke

Politikerne må sette helsen til byens innbyggere fremfor et lite sannsynlig søksmål fra rederier som får sine skip bortvist fra havnen.

Publisert Publisert

VIS DEM BORT: - Byrådet bør sørge for at de politikerne som er oppnevnt til å sitte i havneråd og havnestyre tvinger igjennom bortvisning av skipene i havnen disse dagene, skriver Hans Fredrik Marthinussen. (Arkivfoto)

Debattinnlegg

  • Hans Fredrik Marthinussen
    Professor i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen
iconDenne artikkelen er over fire år gammel

I BT de siste dagene har det vært side opp og side ned om ansvarlig byråd Julie Anderslands hodepine med skip i havnen som Havnevesenet nekter å pålegge å flytte. Det fremstilles også som om regelverket er uklart og at kommunen venter på regjeringen for «flere virkemidler i verktøykassen».

Hans Fredrik Marthinussen Foto: UiB

Sannheten er at hjemmelen for å vise bort skip er klar og tydelig. Havne— og farvannsloven § 39 fastslår at «eiere og operatører av havner og havneterminaler kan fastsette begrensninger i adgangen til å anløpe havn, av hensyn til sikkerhet, miljø og fiskerinæringen».Miljø er altså særskilt angitt som mulig grunn til å begrense anløp i havn. Dessuten er det uttrykkelig presisert i lovens forarbeider at «hensynet til miljøet kan alene berettige avvisning av fartøy», riktignok med den begrensningen at det gjelder «bare hvor det er en aktuell og sannsynlig miljøtrussel».

Ikke alle fikk kjøre inn til sentrum onsdag 6. januar:

Les også

Nå blir det datokjøring

Juridisk sett er dette ganske klare ord: Dersom skipene i Bergen havn utgjør en aktuell og sannsynlig miljøtrussel, er det åpenbart at skipene kan vises bort. Professor Bjørn Henning Østenstad, som har sin spisskompetanse på forvaltningsrett, uttaler da også i BT 6.1 at det «klart» er tilstrekkelig hjemmel.

Terje Haugom:

Les også

Datofyring fra neste uke?

Samme konklusjon trekker også Justisdepartementets lovavdeling, som riktignok uttrykker noe tvil som følge av at det ikke synes tilstrekkelig klarlagt hvordan skipene bidrar til at grenseverdiene for forurensning overstiges.

Dette siste er noe Bergen kommune selv kan sørge for å dokumentere, det er ikke nødvendig å vente på regjeringen. I en situasjon der dette er uklart, og det foreligger akutt forurensning, vil uansett domstolene neppe stille strenge krav til slik dokumentasjon.

Frode Bjerkestrand:

Les også

«Havnevesenet vil være miljøfyrtårn, men er en miljøsinke»

Det vitner om dårlig forståelse for hvordan lovverket fungerer når byrådet venter på avklaring fra regjeringen. Regjeringen kan ikke skaffe byrådet nye lovhjemler, det er det kun Stortinget som kan. Og det er domstolene som avgjør hvordan eksisterende lovregler skal tolkes.

I dette tilfellet er det knapt tenkelig at norske domstoler, de aktuelle i dette tilfellet trygt plassert i Bergen, i lys av miljøets grunnlovsvern (§ 112) og utviklingen i norsk forvaltningsrett de siste 20 årene der miljøhensyn har fått en stadig mer fremtredende plass – skal tolke havnelovens «miljø» snevrere enn det selve teksten i loven tilsier.

Det er også vanskelig å se for seg at rederiene skal finne ut at det er en god idé ressursmessig, PR-messig og juridisk, å saksøke Havnevesenet om de blir bortvist noen få dager med svært høy luftforurensing.

Mannskapet på supplyskipene:

Les også

- Vi føler oss som skyteskiver for sinte bergensere

Hovedproblemet er at det er Havnevesenet som etter loven sitter på kompetansen til å vise vekk skipene. Som Frode Bjerkestrand påpeker i BT 6. januar, så er tydeligvis Havnevesenet i Bergen blitt en liten stat i staten – en miljøsinke som i liten grad lytter til politikerne.

Byrådet bør sørge for at de politikerne som er oppnevnt til å sitte i havneråd og havnestyre tvinger igjennom bortvisning av skipene i havnen disse dagene.

Hvis ikke bør byrådet sørge for å sette andre politikere i disse posisjonene, som tør å sette helsen til byens innbyggere fremfor et lite sannsynlig søksmål fra rederier som får sine skip bortvist fra havnen, et søksmål de uansett høyst sannsynlig vil tape.

Publisert
Takk for at du leser BTIkke gå glipp av alle nyheter fra Vestlandets største avis.
Bli abonnent
BT anbefaler

Fra mandag kjører Tide åtte turbusser, men de vet ikke hvilke ruter de vil dekke

Se liste over hvilke lokale og regionale busser som går, og hvordan buss for tog rammes.

LES SAKEN

Sakene flest leser nå

  1. – Det er litt mer trafikk enn vanlig

  2. Skyss frykter mer trengsel tirsdag morgen. Dette er grunnen.

  3. – Ja, det vil bli kaos i Åsane

  4. – Hvorfor får norske 9-åringer være på sosiale medier?

  5. Ruth Grung tapte i Bergen, men gir seg ikke: – Jeg står løpet ut.

  6. Dette liker Lars Arne Nilsen dårlig: – Et bergensfenomen

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg