Forfallets veiledere

Sparebanken Vest har kolonisert Engen. Nå står Nøstet for tur. Og byplanen «Bergen 2030» veileder forfallsspekulantene.

Publisert:

VENTER: Fra gammelt av var hele Nedre Banesmauet dekket med brostein. Det kan man se under asfalten. For flere år siden skulle smauet få tilbake sin gamle prakt, men beboerne venter ennå, ifølge innsender. Foto: EIRIK BREKKE

Debattinnlegg

David M. Lovret
Foreløpig ikke skyggebelagt Nordnesbeboer

Prognosene for Bergens kommuneplan, «Bergen 2030», ble laget i juni 2014 og tar utgangspunkt i perioden 2007- 2014 da befolkningsøkningen var drevet av en oljepris på over 100 dollar fatet. Tre måneder senere stupte oljeprisen, og siden oktober 2014 har Statistisk Sentralbyrå (SSB) påvist en betydelig lavere befolkningsøkning i Norge. «Bergen 2030» derimot vil at vi skal tro at befolkningsøkningen fortsetter å øke langs den samme bratte linjen slik at byggeinteressene får et lukrativt mandat om masseutbygging. Eller som Thatcher ville ha sagt: En TINA-sak - There is No Alternative.

Prognosene kan bety en million kvadratmeter ny bygningsmasse, ifølge anslaget i «Bergen 2030» om ca. 50.000 nye innbyggere ganger tyve kvadratmeter boligareal. En gullgruve for byggeinteresser i et politisk miljø der byrådets habilitet når de lager befolkningsprognosene er en ikke-sak. SSBs lavvekst-modell er omtrent halvparten og innebærer at Bergen fremdeles kan være gjenkjennbar mot midten av dette århundret.

Les også

10 tiltak mot Bergens brakkesyke

«Bergen 2030» bruker reklametriks for å sveise sammen ordene «tett» og «attraktiv». Men er tett attraktivt? Gå langs midtre Nøstegaten eller ytre Strandgaten og du ser at fortetningen allerede er kommet. Skyggedalene er nå på plass på begge sider av Nordnes. Schengenmuren av høyhus garderer et panorama for de få mot et avlivet gateliv.

Sa noen tilfeldighetenes by? Jeg ser heller for meg Byggmester Skyggenes som slår mot Bergens bygningsarv med overlagte hammerslag som Laszlo Toth, mannen som angrep Michelangelos marmormadonna. Sa noen tilfeldighetenes by så ofte at du følte deg handlingslammet? Jeg ser heller for meg den handlingskraftige Bob Cassilly, amerikaneren som betraktet marmormadonnaens siste salige sekunder og så bevitnet de første sekundene til Toths angrep. Cassilly var den første som grep inn for å stoppe Toth.

«Bergen 2030» bruker reklametriks for å sveise sammen ordene «tett» og «attraktiv».

Habermas kritiserte arkitektenes underkastelse for økonomiske krefter og kalte dette systemenes kolonisering av samfunnets livsverden. Ved inngangen til DNS bukker bystene til Ibsen, Euripides og Shakespeare under for reklameskilt for Sparebanken Vest, Frende Forsikring og Norne Securities. Og innerst inne er DNS-styret ledet av kommunikasjonsdirektøren i Sparebanken Vest.

DNS, Ekserserhuset og Sentralbadet (BIT/Carte Blanche) representerer livsverden, om man følger Habermas. Livsverden avspeiler identitetsskapende sosial innlemmelse og overføring av kulturbasert kunnskap. Stilt opp mot dette, er det systemet som raserer et urbant nabolag for å bygge mer profittskapende enheter i stedet for å restaurere det.

Les også

«Arkitektene som tegnet Den Nationale Scene og Grieghallen, ville vært sjanseløse i Bergen hvis de var nyutdannet i dag.»2222

Sparebanken Vest (SpV) har kolonisert Engen. Nå står Nøstet for tur. Lederen for representantskapet i SpV, bankens høyeste organ, gikk av den 16.04.15 da et forsøk på å kolonisere Banesmaukvartalet ble avslørt. Forfallsspekulanter kan nå bli veiledet av «Bergen 2030» sine føringer om tomteutnyttelse. Inntil jeg ser en restaurering av Banesmaukvartalet i påvente av de 750 ansatte som forventes i SpV-bygget høsten 2015, tror jeg ikke på annet enn at SpVs oppkjøp av kvartalet dreier seg om forfallsspekulasjon. Men dersom det tidligere påbegynte brosteinleggingsarbeidet ble fullført, kunne Banesmaukvartalet tilby en av Bergens beste gatesmaumiljøer. Kommunen bør også ha noe å bidra med her; hvis Bergen kommune gir steiner for brød, så la det være brostein.

«Bergen 2030« er en luftig sovepute. Den innbyrdes konflikten mellom dens åtte deler er fraværende: Et Mangfold av Engasjerte, Trygge mennesker skal Gå i en Særpreget by. Denne byen skal være en Kompakt, Fremtidsrettet Drivkraft i regionen.

Drivkraften vil trolig overkjøre de andre nevnte verdier ved den første korsvei, eller allerede ved starten som vi har sett når det gjelder Ekserserhuset, BiT Teatergarasjen og Sentralbadet.

Les også

Vi må rigge om

De egentlige lovnader for fremtiden plystres i stillhet med hundefløyte i form av løfter til næringslivet for tre kvartaler på Nøstet. Skal det være fire eller fem innen 2030?

Bergens første kulturhus, Ekserserhuset, er juvelen i kronen til den bergenske livsverden og vil passe som hånd i hanske ved siden av landets eldste husrekke i en by i Nøstegaten 39— 45. Og dette vil være i tråd med et bystyrevedtak fra 1999. Jeg venter på at kommunen skal oppfylle forpliktelsene fra 1999. Mens vi venter på at kommunen handler i tråd med forpliktelser fra mer enn 15 år bakover, har jeg ikke tillit til det som forespeiles 15 år fremover i Bergen 2030.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg