Smith-Sivertsen: Jeg vil ha en øy i Store Lungegårdsvannet

Skal vi få til en tett, urban, miljø— og klimavennlig by, så trenger vi en barskere strategi.

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg