Man kan ikke umiddelbart forlange at politiet skal utøve virkemidlene bortvisning og forhøyede bøtesatser ved Straxhuset, slik de har gjort det rundt parken.

Politiet ble spurt av BT 5. november om det var noe poeng for folk å ringe hvis de ser noen sette en sprøyte utenfor Straxhuset. De svarte at det er ulik terskel for hva folk synes det er akseptabelt å se. De ville rykke ut om det er tilstrekkelig alvorlig. I Vågsbunnen vil handlingen umiddelbart føre med seg bortvisningsvedtak eller også innbringelse og bøter på 10.000 kr, men det er usikkert om slike inhumane virkemidler skal brukes ved Straxhuset.

Hærverk på Damsgård:

Kommunens plan om å desentralisere miljøet fra parken til bydelene ble tydeliggjort gjennom satsing på mottaks— og oppfølgingssentre (MO) på Nesttun, Wergeland og på Gyldenpris (Strax-huset). Det har med andre ord vært villet politikk at brukerne skal oppholde seg i nærheten av MO-sentre i bydelene.

Å sette i gang intense politiaksjoner som dem i Vågsbunnen, ved MO-sentrene, ville være å ikke anerkjenne at en målsetting i Handlingsplan mot åpne russcener er oppnådd. Politiet har også bedt brukerne som oppholdt seg i sentrum om å trekke bort til Strax-huset eller til MO-Nesttun.

Møte om rusproblemene:

Vi må anerkjenne at stoffavhengige har behov for steder å være, slik det er forsøkt gjennom opprettelsen av MO-sentre. Vi må også innse at illegale stoffmarked kan etablere seg hvor som helst så lenge vi har lover som hindrer at de stoffavhengige får lindret sin avhengighet på lovlig vis. Samtidig er det et faktum at politiet ikke klarer å gjøre noe nevneverdig med tilgjengeligheten. Kun fire prosent av de illegale stoffene som strømmer til Norge blir beslaglagt. For å forminske det svarte markedets størrelse anbefaler vi å avkriminalisere bruk og besittelse.

De stoffavhengige har i tiden etter stengingen av Nygårdsparken vært opptatt av bortvisningene og de skyhøye bøtene. Men også det at jaging fører til økt frustrasjon som kan gi seg utslag i mer vold i et overstresset miljø. Mens vi venter på en bedre politikk, er håpet at politiet nå vil konsentrere mer av sin tid på det å beskytte mennesker fra hverandre enn å forsøke å beskytte mennesker mot seg selv.