«BT driver korstog mot Human-Etisk Forbund»

De er velkomne til å heve seg over nett-trollenes nivå fremover.

Publisert:

SVARER: Hva er det med Bergens Tidende (BT) og Human-Etisk Forbund (HEF), undrer Jens Brun-Pedersen. Her skriver han om kommentaren til BTs Eirin Eikefjord, «Sekters gang».

Debattinnlegg

Jens Brun-pedersen
pressesjef, Human-Etisk Forbund

Hva er det med Bergens Tidende (BT) og Human-Etisk Forbund (HEF)? Det startet før jul og fortsetter på nyåret – korstoget mot livssynssamfunnet som ønsker rettstat, demokrati og menneskerettigheter som Norges verdigrunnlag. BT blir åpenbart provosert av at tradisjoner fra et tidligere monoreligiøst samfunn utfordres.

BT-kommentator Eirin Eikefjord:

Les også

Sekters gang: Julesanger er livsfarlige

I sin iver etter å kritisere HEF konkurrerer BT for tiden med den kristenfundamentalistiske avisen «Norge I dag» om å servere flest usakligheter om livssynshumanister. Det som gjenstår er vel å lese i BT at HEF ønsker å fjerne korset fra det norske flagget? Det er dessverre på dette nivået BT befinner seg når de påstår at vi er imot juletregang og imot kristne julesanger.

Vi sukket oppgitt og tok det på kontoen for uvitenhet og en smule emosjonell julestemning da lederskribenten på selveste julaften beskriver « … Human-Etisk Forbunds berøringsangst overfor julen…».

Som om medlemmer i HEF skiller seg fra andre nordmenn når det gjelder julefeiring. Opptatt med julefeiringen som vi var, lot vi tøvet passere.

BT-leder:

Lederskribenten feiler også samme dag når dette skrives: «Bak de sekulæres kritikk av skolegudstjenestene ligger en forestilling om at det offentlige rom er livssynsnøytralt.» HEF mener slettes ikke at det offentlige rom skal være livssynsnøytralt. Samfunnet skal gjenspeile livssynsmangfoldet. Offentlige fellesinstitusjoner derimot, bør være livssynsnøytrale (ikke verdinøytrale) av den enkle grunn at de skal betjene alle.

Korstoget startet lille julaften da HEFs trofaste meningsmotstander i BT, Asbjørn Kristoffersen, raljerte på kjent vis med at rasjonalistene var blitt de nye puritanerne. Og med bakgrunn i HEFs motstand mot religionsutøvelse i skoletiden avfyrte han følgende: «Ein lærar som av samvitsgrunnar ikkje kan oververa ei skulegudsteneste, må vel avstå å følgja bestemor si til graven, dersom gravferden skjer i kyrkjeleg regi.»

KrF og Human-Etisk forbund er enig:

Før jul begravde jeg min mor. Jeg bidro aktivt med å hjelpe pastoren i hennes menighet til å lage en kristenreligiøs begravelsesseremoni. Det skulle bare mangle. Hun var jo i hele sitt liv et dedikert, kristent menneske. Da kortesjen skulle kjøre til kirkegården med kisten, tilbyr gravferdsbyråets representant stolt et alternativ til kors som jeg kunne ha på biltaket.

Jeg takket for tilbudet, glad for at mangfoldsbevisstheten også har nådd slike byråer, men sa selvfølgelig at dette er en kristen begravelse og at jeg derfor skal ha kors på bilen.

At sentrale medarbeidere i en seriøs avis later som de ikke forstår at det går an å ha respekt for individers rett til å tilhøre et livssyn, og samtidig arbeide for likeverd for livssyn med den konsekvens at Den norske kirke må oppgi privilegier, er bare trist. Man befinner seg blant primitive meningsytrere når utfordringer til særbehandlingen av kirken blir fremstilt som ønsker om å utrydde en religion.

Så topper det seg med BTs kommentator Eirin Eikefjord som koker sammen tvilsomme ingredienser i en illeluktende gryte i «Sekters gang»(BT, 8. januar). For å få en ligning til å gå opp lager hun en smørje der Norsk Folkehjelp, Norsk hedningsamfunn, Humanist forlag og Human-Etisk Forbund nærmest fremstilles som det samme.

Uten å kunne vise til at HEF er gått ut mot verken juletregang eller avsynging av kristne julesanger, er hun frekk nok til formuleringer som dette: «… de som hater julesanger …» og «Julesanger er livsfarlige» osv.

Også gjengangeren, at HEF kopierer kirkens ritualer, blir gjentatt uten at Eikefjord samtidig spør seg hvem de kristne har kopiert når de lagde sine ritualer.

Flere føler seg presset til å sende sine barn på gudstjenesten:

Les også

Ikke bare kos og tradisjon

At et forlag etter mange forespørsler samler et utvalg av ikke-religiøse julesanger betyr ikke det samme som at andre skal tvinges til å følge denne boken, verken på skoler eller blant voksne. Dessuten bør Eikefjord vite at de fleste forlag har redaksjonell frihet til å gi ut hva de vil – uten å spørre eierne. HEF styrer ikke utgivelsene i dette forlaget.

Korstoget i BT mot HEF har åpenbart startet med debatten om skolegudstjenester. At vi ønsker en type ryddighet i skolen på linje med USA, der deltakelse i religiøse handlinger i skoletiden ville vært helt uhørt, provoserer altså den liberale avisen BT.

Redaksjonen har neppe forstått at for HEF er dette mer et spørsmål om hva slags skole vi skal ha, og handler i mindre grad om gudstjenester. Norske skolebarn må gjerne gå på gudstjenester hver eneste uke, året rundt.

At en fellesskole som har likebehandling som den gylne regel og likeverd som honnørord, aktivt skal bidra til at elever bedriver religionsutøvelse i Den norske kirke i skoletiden, mener vi strider mot de krav et sivilisert, mangfoldig samfunn bør stille til en utdanningsinstitusjon som skal sette kritisk og selvstendig tenkning i høysetet.

Debattant:

Les også

Å la mitt barn delta i forkynnelse og bønn og bli velsignet, uten at jeg er tilstede for å kunne hjelpe barnet å tolke dette, er for meg utenkelig

Vi mener at elever i flere fag kan få kunnskap om den betydning den kristne kulturarven har, og har hatt i det norske samfunnet – uten deltakelse i religiøse handlinger i Den norske kirke. Vi synes skolen bør prioritere hva som kan samle elevene foran høytider fremfor å splitte elevene på bakgrunn av deres foreldres livssynsoverbevisning. At dette kan provosere flere av BTs medarbeidere, er vanskelig å forstå.

Min påstand er at flere ledere i Den norske kirke er kommet lenger enn BT i forståelsen av hvilke endringer som bør og må komme i vårt stadig mer pluralistiske samfunn. Som kirkemannen Sturla Stålsett har sagt: «Man kan umulig underminere egen religion ved at man tilkjenner andre samme rettigheter som man selv har. »

BT er velkomne til å heve seg over nett-trollenes nivå fremover. Den nye tiden vil sikkert kreve både reformer og nytenkning – også på områder som er preget av lange tradisjoner. BTs lesere fortjener en avis som kan vie utfordrende spørsmål om livssynsmangfoldet med mer seriøsitet.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg