Ja, vi er feminister!

Emily (15) , Leonora (16) og Victoria (16) er redd for at feminisme skal bli utvannet fordi flere forbinder ordet med mannehat enn likestilling.

Publisert Publisert

FEMINISTER: (f.v) Emily Alison Høysæter Milde, Leonora Standal Hjelle og Victoria Emilie Johannessen er redd for at verdenssamfunnet går i feil retning. Foto: Privat

Debattinnlegg

  • Camilla Ahamath
iconDenne artikkelen er over fire år gammel

Likestilling innebærer i all hovedsak at det skal være like muligheter og rettigheter for kvinner og menn. Norge har kommet langt i likestillingsprosessen, men er langt ifra i mål. Beklageligvis er det flere land i verden som har en mye lengre vei å gå enn Norge. Ordet feminisme er brukt i mange sammenhenger og er ofte et misforstått begrep. AUF er redd for at feminismens viktige budskap skal bli utvannet, for i dag er dette viktigere enn noensinne.

Les også

Kvinnekampen sklir ut, skriver BTs kommentator - Avsporinger

Begrepet feminisme er et ord som i den siste tiden har blitt veldig upopulært. Det å kjempe for kvinners rettigheter er ofte assosiert med mannehat og færre kvinner omtaler seg som feminister i dag. Færre velger å gå i 8. mars tog fordi de ikke klarer å assosiere seg med begrepet feminisme, det syntes vi i AUF er en trist utvikling. I dag er det viktigere enn noensinne å kjempe for like muligheter blant kjønnene og derfor ønsker AUF at betydning av feminisme skal bli mer sentralt i samfunnet igjen.

Les også

Safina de Klerk (22): Ekstremfeministene har syklet ut på viddene

I dag blir kvinner representert i mange av de samme yrkene som menn. Kvinner er fabrikkarbeidere, regjeringsoverhoder, yrkessjåfører og lærere. Globalt sett kommer Norge veldig godt ut når det gjelder kvinners muligheter for økonomisk deltakelse. Utdanningsmulighetene er gode, og den politiske aktiviteten er høy blant kvinner. Men hvorfor skal vi kjempe for like rettigheter blant kjønnene, når Norge har kommet så langt i likestillingsprosessen?

Det vil være vanskelig for flere land å oppnå den type likestilling vi har i Norge. Det er ikke et eneste land i hele verden hvor kvinner har like muligheter og rettigheter som menn. Ikke et eneste land kan enda si at de har oppnådd like rettigheter blant kjønnene. Norge har kommet langt, men ikke langt nok.

Les også

Kvinnegruppen Ottar vil ha en strippefri by

I dagens samfunn får ikke kvinner og menn betalt likt for å utføre likt arbeid. Flere steder har menn flere rettigheter på arbeidsplassen enn kvinner. Kvinner er overrepresentert i statistikken på høy utdannelse, men de færreste kvinner har lederyrker. Og mange steder i hele verden har kvinner heller ikke rett til å bestemme over sin egen kropp. Noe som er en grunnleggende menneskerettighet.

AUF kjemper for like muligheter og rettigheter blant kjønnene. Vi mener at kvinner og menn skal få lik lønn for likt arbeid og at ikke kjønnet til vedkommende skal være et hinder for å bidra i samfunnet. AUF har lenge kjempet for like rettigheter blant kjønnene, men nå ønsker vi å vende oppmerksomheten internasjonalt. I dag er det 27 millioner mennesker i verden som er et offer for menneskehandel. 97 % av alle disse menneskene er kvinner. Daglig blir unge kvinner utnyttet, diskriminert og ”brukt” fordi de er av det kvinnelige kjønn. AUF mener at det er på tide at vi snur øynene mot resten av verden og tilbyr vår hjelp.

Les også

BT mener: Gratis barnehage vil være bra for integrering av innvandrere

Verdenssamfunnet går et steg i feil retning. Et steg i en retning hvor vi er redd for at feminisme skal bli utvannet fordi flere forbinder ordet med mannehat enn likestilling. Det er ikke slik det skal være! Feminisme handler om likeverd blant kjønnene. Hvis du ikke liker ordet feminisme, så er det ikke ordet som er det viktige. Det viktige er betydningen av ordet, det at i skal stå sammen for å kjempe for like rettigheter blant kjønnene. Dette er ikke en kamp kun for Norge, men for kvinners rettigheter i hele verden.

Ja, vi er feminister og ja, vi skal gå i toget på 8. mars. Vi i AUF skal fortsette å kjempe for likestilling i Norge, men også likestilling for kvinner i hele verden. Likestillingsprosessen er ikke bare en kamp for kvinners rettigheter, det er en menneskerettighetskamp.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg