Jeg håper du spør

Jeg håper du spør hvorfor treåringen din må på tur i regnet, eller hva ettåringen skal med kunnskap om resirkulering.

Publisert Publisert

JEG SVARER GJERNE: Jeg har utdannelse på barn generelt. Sammen kan vi sørge for at barnet ditt får best mulig omsorg, lek, læring og danning, skriver barnehagelærer Tone Digranes. Foto: Jan M. Lillebø Foto: Jan M. Lillebø

Debattinnlegg

  • Tone Digranes
    Nestleder, Utdanningsforbundet Bergen
iconDenne artikkelen er over fem år gammel

Av og til lurer jeg på hvorfor jeg må forklare yrket mitt. Hvorfor du ikke forstår grunnen til at jeg har tre års høgskoleutdanning, og at utdannelsen er helt avgjørende for at jeg skal kunne gjøre jobben min. Jeg har aldri hørt at sykepleiere trenger å forklare det. Eller maskiningeniører.

Les også:

Les også

Barn uten fritid

Samtidig blir jeg veldig glad når du spør. Da får vi muligheten til å reflektere sammen. Kanskje du ikke forstår hvor viktig utdannelsen er fordi yrket mitt er blitt sett på som en slags erstatning for morsrollen. Og man trenger som kjent ingen høgskoleutdanning for å være mor.

Jeg vil ikke være din erstatning. Jeg vil være din samarbeidspartner. Det er du som er eksperten på barnet ditt. Jeg har utdannelse på barn generelt. Sammen kan vi sørge for at barnet ditt får best mulig omsorg, lek, læring og danning.

Kravene til yrket mitt har endret seg i takt med samfunnsutviklingen. I dag er barnehagen en del av utdanningsløpet. Hvis du stiller deg undrende til dette, håper jeg du vil rette spørsmålene dine til meg. Da kan jeg fortelle deg at barnehagen danner selve grunnmuren for barnets videre utdanning.

Det barnet ditt lærer i barnehagen, er en forutsetning for at det senere skal kunne tilegne seg kunnskap. Denne lærdommen kan ikke måles. Den handler om selvtillit og selvbevissthet, sosial kompetanse og empati. Den handler om evnen til å tenke som et selvstendig individ og samtidig fungere i et fellesskap. Samtidig har barndommen en egenverdi. Barnet lever her og nå, og det er verdifullt i seg selv.

Les også:

Les også

Ingen er tjent med foreldre som sliter seg ut

Jeg er veldig stolt over yrket mitt. Derfor håper jeg at du stiller krav til jobben jeg gjør og det tilbudet barnehagen gir. Jeg vil at du skal gi meg tilbakemeldinger både når du er fornøyd og når det er noe du lurer på, eller ikke er fornøyd med.

Jeg håper du spør om grunnen til at leken har så stor plass i barnehagen. Da kan jeg innvie deg i lekens betydning. Leken er barnas måte å forholde seg til verden på og er nok det aller viktigste et barn gjør. At barnet gjennom lek også utvikler seg motorisk, lærer å samarbeide, løser konflikter, utvikler sosial kompetanse og bearbeider opplevelser, er en solid bonus for oss som er opptatt av å gi barna de beste vilkår for utvikling og livsutfoldelse.

Jeg håper du spør meg om grunnen til at treåringen din må på tur i regnværet. Da kan jeg fortelle deg hvor viktig det er at alle barn får muligheten til å bevege seg i ulendt terreng, får erfaring med ulike typer vær og hvilke unike muligheter uterommet gir oss til utforsking og undring.

Les også:

Les også

Takk for hjelpen, alle barnehager!

Eller om grunnen til at han har vært inne hele dagen. Da kan jeg gjøre deg kjent med tanken om barns medvirkning, og at treåringen din har satt i gang en fantastisk lek i dukkekroken. Denne leken inkluderer barn som ofte ikke får være med, den åpner for spesielle muligheter for både språkutvikling og sosial utvikling — og ikke minst er den på barnas egne premisser. Dette vet jeg fordi jeg har observert barna i dukkekroken og ser verdien av det de gjør. Det er ingen tvil om at denne leken må prioriteres fremfor rutinene våre.

Jeg håper du spør meg om hvorfor ettåringen din skal lære om resirkulering når det ikke en gang har lært å gå. Da kan jeg vise deg prosjektet vi er i gang med og fortelle litt om barnegruppen, som består av ulike barn på ulike nivå og med ulike behov. Videre kan jeg beskrive ettåringens begeistring når hun får holde syltetøyglasset som skal resirkuleres og dermed er en som får muligheten til å hjelpe til. Jeg kan også skildre den skrekkblandede fryden ved synet av å knuse syltetøyglasset og lyden som kommer av det.

Jeg håper du forteller det til meg hvis du er bekymret for at barnet ditt ikke kan si R. Da kan jeg opplyse deg om at språkutvikling er noe veldig komplekst og at alle barn utvikler seg i ulikt tempo. Jeg kan berolige deg med at jeg observerer barnet ditt hver eneste dag, og at alle barn har rett til ekstra oppfølging dersom de trenger det. Jeg kan vise deg ulike kartleggingsverktøy og fortelle deg om de ulike instansene vi i barnehagen samarbeider med.

Nå håper jeg at du vet litt mer om yrket mitt. Kanskje du også er blitt enda mer nysgjerrig. Da håper jeg du spør. Jeg er barnehagelærer og forteller gjerne!

Publisert

Les mer om dette temaet

  1. Mer enn en koselig jobb

  2. Linus (3) ble skåldet av kokvarm suppe

  3. «Jeg var et barn i fattigdomsstatistikken»

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg