Fremtiden kommer uansett om man vil eller ikke

At en fremtredende politiker kan være slik i utakt med tiden hun lever i, gjør meg både overrasket og bekymret.

Publisert Publisert

OPTIMIST: Ny teknologi og nye digitale løsninger gjør hverdagen vår bedre, skriver innsenderen, og peker på tre eksempler. Foto: Scanpix

Debattinnlegg

  • Pinar Heggernes
    Instituttleder og professor, Institutt for informatikk, UiB

I BT den 28. november leser jeg et innlegg av Vigdis Vestvik med tittelen «Digitaliser og døy». Jeg ser samtidig at hun er politisk nestleder i Bergen SV. At en fremtredende politiker kan være slik i utakt med tiden hun lever i, gjør meg både overrasket og bekymret. Vestvik legger vekt på alle jobbene som vil forsvinne på grunn av digitaliseringen og forespeiler at vi alle sammen snart er arbeidsløse.

I samme utgave av BT, bare noen sider tidligere, kan vi lese hvordan geologene hos Equinor får mange nye og mer spennende oppgaver takket være digitalisering. Faktisk har digitalisering skapt både nye arbeidsoppgaver og nye arbeidsplasser hos selskapet, skrives det. Kvelden før denne utgaven av BT, den 27. november, var jeg så heldig og hørte på et foredrag av Gard Steiro, sjefredaktør i VG, om hvordan digitalisering endrer mediebransjen.

Les også

Les innlegget som Heggernes svarer på: «Digitaliser og døy»

Steiro kunne fortelle hvordan journalistene hos VG nå kan konsentrere seg mye mer om ordentlige journalistoppgaver som kritisk og undersøkende journalistikk i forhold til tidligere, takket været de nye mulighetene digitaliseringen gir. Digitaliseringen gir helt nye muligheter for å kunne søke etter informasjon og finne sammenhenger, og dermed grave frem kunnskap som er verdifull både for medborgere og de som styrer landet.

INNSENDEREN: Pinar Heggernes forsker på algoritmer og arbeider på Institutt for informatikk på UiB.

På TV2.no kan man lese om Tord på 29 år som ble lam fra livet og ned og som var avhengig av besøk fra hjemmesykepleien hver morgen for å kunne gå på toalettet.

Takket være ny teknologi kan han nå bruke apparatet Dignum, som hjelper ham med dette, noe som sparer både ham og hjemmesykepleien for ubehagelig nærkontakt.

Disse er bare tre eksempler på hvordan ny teknologi og nye digitale løsninger gjør hverdagen vår bedre. Eksemplene ellers er mange; nesten hver dag kan man lese om liknende historier.

Det er klart at mange arbeidsoppgaver vil forsvinne, men i stedet for å se på dette som en fare for at mange arbeidsplasser vil forsvinne, burde politikerne fokusere på at dette vil gi rom for at arbeidstakere kan konsentrere seg om viktigere oppgaver. Geologer kan gjøre mer spennende geofaglige oppgaver, journalister kan bruke mer tid på gravende journalistikk, helsepersonell kan bruke mer tid på å snakke med pasienter og andre oppgaver de ellers har så liten tid til.

Digitaliseringen har kommet for å bli, og den teknologiske utviklingen går fremover i en rivende fart. Man kan sette seg ned og klage på det, eller man kan være fremoverlent, se mulighetene og være med på å forme fremtidens samfunn etter disse mulighetene.

Fremtiden kommer uansett om man vil eller ikke. En politikers oppgave burde være å legge til rette for at endringene kommer alle medborgere til gode, fordele flere studieplasser i fremtidens yrker, skape gode omskoleringsmuligheter og gi gode insentiver for etter- og videreutdanningstilbud til alle bransjer.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg